Wijziging in de medische zorg vanaf 1 januari 2022!

medische beroepen

Vanaf 1 januari 2022 zullen alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen zijn aan een btw van 21%. Dit zal dus niet meer enkel gelden voor artsen, maar ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde medische of paramedische beroepsbeoefenaar.

Huidige regeling

Algemeen geldt het principe dat diensten van medische zorgverstrekkers zoals artsen, tandartsen, zorg- en verpleegkundigen en ziekenhuizen vrijgesteld zijn van btw. De vrijstelling strekt zich verder uit dan al de medische behandelingen. Zij geldt ook op alle diensten in het kader van de beroepswerkzaamheid. De enige uitzondering op de algemene vrijstelling, sinds 2016, zijn de esthetische ingrepen en behandelingen die wel onderworpen zijn aan 21% BTW.

Waarom aanpassen?

De huidige Belgische wetgeving maakte een onderscheid tussen medische en paramedische beroepen. Dit onderscheid was niet langer conform met de Europese btw-richtlijn. Na een oordeel van het Europees Hof van Justitie vernietigde het Belgische Grondwettelijk hof de bestaande bepalingen rond de btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen. Een nieuwe wet was dus nodig om het onderscheid tussen zorgverleners af te voeren. Het is die nieuwe wet die op 1 januari 2022 in voege treedt.

 

Nieuwe regeling

Vanaf 2022 valt het onderscheid weg tussen wel of niet gereglementeerde medische- en paramedische beroepen. Niet-gereglementeerde beroepen die over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om therapeutische behandelingen te verstrekken, zullen ook de vrijstelling verkrijgen.

Daarnaast zullen alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen worden aan btw (zoals reeds van kracht was sinds 2016 voor artsen die esthetische prestaties verrichten). Enkel therapeutische behandelingen en ingrepen blijven nog van btw vrijgesteld.

Welke ingrepen en behandelingen?

Wat nu juist aanzien zal worden als een therapeutische, dan wel een niet-therapeutische behandeling is nog even afwachten. De btw-administratie zal in een Circulaire, na overleg met de verscheidene beroepsverenigingen, hierover binnenkort duidelijkheid scheppen. Die circulaire moet meer duidelijkheid geven en zou in principe gepubliceerd worden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels op 1 januari 2022 doch dit is op vandaag nog niet gekend. De concrete impact van de wetswijziging zal dus nog moeten blijken.

Gevolg

De grootste wijziging zal zich dus voornamelijk bij de zorgverstrekkers zelf voortdoen. Enerzijds maakt dit het mogelijk om de btw op eventuele investeringen en kosten te recupereren (indien gerelateerd aan de niet-therapeutische dienst) maar anderzijds brengt dit ook extra administratieve (aanvraag btw-nummer, indiening van btw-aangiftes) en boekhoudkundige verplichtingen teweeg.

Echter indien de niet-therapeutische behandelingen onder de omzetdrempel van EUR 25.000 (excl. btw) blijven, kan worden geopteerd voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Bijgevolg zal de zorgverlener geen 21% btw moeten aanrekenen maar kan hij evenmin de btw in aftrek brengen. De periodieke aangifteplicht valt dan ook weg.

Actie

In principe zullen alle medische en paramedische zorgverstrekkers die niet therapeutische behandelingen verstrekken, zich moeten activeren als (gemengd) Btw-plichtige. Levert de zorgverstrekker minder dan € 25.000,00 aan niet therapeutische behandelingen per jaar, dan kan die eventueel opteren voor de vrijstellingsregeling.