Autofiscaliteit anno 2020!

Autofiscaliteit

In 2017 werd er door de regering Michel heel wat gewijzigd op het gebied van de aftrekbaarheid van auto's. Het eerste luik, die aanving op 1 januari 2018, ligt ondertussen bijna achter ons. Vanaf 1 januari 2020 vangt het tweede luik aan. In een overzicht proberen we de nieuwe spelregels vanaf 2020 duidelijk te maken.

Personenbelasting

Vanaf 2020 is de fiscale aftrek in de personenbelasting gelijk gesteld met die in de vennootschapsbelasting. Enkel de wagens aangekocht vóór 1 januari 2018 vormen hierop nog een uitzondering. Voor die wagens blijft de minimum fiscale aftrek van 75% op het beroepsgedeelte gegarandeerd.

Vennootschapsbelasting & personenbelasting

Vanaf 2020 is de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten (en brandstofkosten) niet meer gebaseerd op de tabel van de CO2-uitstoot, maar moet er een nieuwe formule toegepast worden:

120% - (0,5% x coëfficiënt x gr CO2/km)

  • Voor diesels en dieselvarianten bedraagt de coëfficiënt 1
  • Voor benzine en anderen 0,95
  • Voor aardgas is dit 0,90.

De bekomen aftrekbaarheid volgens bovenstaande formule kan niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Enkel voor personenwagens met een uitstoot van meer dan 200gr CO2, bedraagt de aftrekbaarheid slechts 40%.

Hybride wagens

Vanaf 2020 wil men ook de "fake" hybrides fiscaal aanpakken. Dit zijn vooral de plug-ins die met hun batterij maar een beperkt aantal kilometers kunnen rijden. Het zijn de wagens waarvan de energiecapaciteit van hun batterij minder bedraagt dan 0,5 kilowatt uur per 100 kilogram van het autogewicht of waarvan de uitstoot meer dan 50gr CO2 bedraagt.

Voor deze wagens moet men dezelfde CO2 nemen met het overeenstemmend model die enkel een traditionele brandstofmotor heeft (diesel, benzine, gas, ...). Bestaat er geen gelijk model, dan moet men de CO2-uitstoot vermenigvuldigen met 2,5.

Dit geldt enkel voor wagens aangekocht na 1 januari 2018. Wagens aangekocht vóór deze datum kunnen nog steeds de CO2-uitstoot gebruiken die vermeld staat op het gelijkvormigheidsattest.

WLTP

Vanaf 2021 zullen de gebruikte CO2-waardes gebaseerd worden op de strengere test van de WLTP "Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure". De verwachtingen zijn dat de uitstoot bij de huidige tests met een 25% zullen stijgen.