Belastingen betalen bij verkoop onroerend goed?

De spreekwoordelijke baksteen in de maag. Vele Belgen hebben de laatste jaren geïnvesteerd in vastgoed, mede door de lage intresten die momenteel gelden. De ene deed dit om te sparen tegen het pensioen, de andere om op korte termijn een meerwaarde te realiseren.

Maar wat met de gerealiseerde meerwaarde, moeten er hier belastingen op worden betaald?

Gronden

Verkoop je een grond met winst, en is er minder dan acht jaar verstreken tussen de aankoop en verkoop, dan betaal je meerwaardebelasting. Je betaalt 33% belasting op de winst (verhoogd met gemeentebelasting) als de termijn tussen aankoop en verkoop korter is dan vijf jaar. Valt de termijn tussen aankoop en verkoop tussen de vijf en de acht jaar, dan betaal je 16,5 % belasting op de winst (verhoogd met gemeentebelasting).
Gebeurd de verkoop van de grond acht jaar na de aankoop, dan betaal je in principe geen meerwaardebelasting op eventuele winst.

Staat er op de grond een gebouw, maar is de waarde daarvan lager dan 30 procent van het geheel (de grond en het gebouw samen), dan geldt alsnog de regeling voor gronden.

Gebouwen

Indien u een gebouwd onroerend goed binnen de vijf jaar na aankoop verkoopt met winst, dan zal u belast worden op deze meerwaarde. Als referentieperiode wordt rekening gehouden met de data van de notariële aan- en verkoopakten. Deze meerwaarde wordt belast aan een tarief van 16,5 % op de winst (plus de gemeentebelasting).
Gebeurd de verkoop van het gebouwd onroerend goed meer dan vijf jaar na datum aankoop, dan is er geen belasting meer verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde.

Schenkingen

Indien men een meerwaarde realiseert bij een verkoop van een bebouwd onroerend goed en/of grond die verworven werd via schenking, is die meerwaarde slechts belastbaar indien de verkoop plaatsvindt binnen de drie jaar na het verlijden van de schenkingsakte én binnen de 5 en/of 8 jaar na aankoop door de schenker.

Hoe meerwaarde berekenen?

De meerwaarde bekomt men door de netto verkoopprijs te verminderen met de netto aankoopprijs.
Maar hoe berekent men nu die netto prijzen?

 • Netto Verkoopprijs:
  * Prijs bij verkoop verminderd met de verkoopkosten, o.a. ereloon van de vastgoedmakelaar, kosten van de advertenties, ...
 • Netto aankoopprijs:
  * Prijs bij aankoop verhoogd met forfaitair kostenpercentage van 25 % of met de werkelijke kosten indien deze hoger zijn dan het forfait
  * 5 % van de aankoopprijs per verlopen jaar
  * Kosten en investeringen gedaan door een geregistreerd aannemer

Altijd belastingen te betalen?

NEE! Er zijn enkele uitzonderingen waar er GEEN belastingen dienen betaald te worden!

 • Als het gaat om de eigen gezinswoning, dan is er geen meerwaardebelasting van toepassing
 • Bij onteigening van het onroerend goed
 • Onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen en personen die onder bewindvoering staan

U merkt dat het belangrijk is om bij iedere geplande transactie op voorhand af te toetsen of er al dan niet een meerwaardebelasting dient betaald te worden. Wij staan steeds ter beschikking voor verdere info.