Corona-maatregelen binnen BOFISC

Coronavirus

Gezien de huidige Corona-maatregelen opgelegd door de regering, zien we ons genoodzaakt om vanaf aanstaande donderdag 19/03/2020 te werken met gesloten deuren.

Tevens zullen heel wat van onze medewerkers van thuis uit werken, maar ze blijven uiteraard zo goed mogelijk bereikbaar voor jullie via mail en telefoon.

 

Om onze adviserende rol ten volle te kunnen blijven garanderen, kunnen alle geplande en eventueel toekomstige afspraken doorgaan via conference-call.

 

Mogen we u vragen om zoveel mogelijk documenten op een digitale manier te bezorgen. Meer info omtrent het digitaal werken kan je bekomen via uw dossierbeheerder.

Indien dit niet mogelijk is, kan u een afspraak maken om uw papieren binnen te brengen.

 

Afhankelijk van de verdere evolutie kunnen in de toekomst andere maatregelen worden genomen.

Samen met alle medewerkers doen we er alles aan om de continuïteit van onze dienstverlening zoveel mogelijk te verzekeren.