Corona update 09-2020

Corona update

Corona-ouderschapsverlof zelfstandigen

Het ouderschapsverlof is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de periode van mei t.e.m. september door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit gedurende één of meerdere maanden verminderen om voor hun kind(eren) te zorgen. De maatregel is er voor ouders van kinderen die in 2020 niet ouder zijn dan 12 jaar.

Jouw zelfstandige activiteit verminderen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door je zelfstandige activiteit volledig te onderbreken, maar ook door dagelijks een half uur minder te presteren. Het is geen vereiste dat er iedere dag een impact is door de onderbreking. Bovendien wordt er niet gekeken of je inkomsten verminderen of niet.

Deze maatregel omvat een uitkering van 532,24 euro per maand. Vorm je een éénoudergezin, dan bedraagt de uitkering 875 euro per maand. Vanaf juli stijgt dit bedrag naar 1.050 euro per maand.

Een aanvraag dient te gebeuren via het sociaal verzekeringsfonds per brief, e-mail of website. Het ouderschapsverlof voor de maand(en) mei en juni kan je aanvragen tot 30 september 2020. Een aanvraag voor de maanden juli, augustus en september kan tot en met 31 december 2020. Het is mogelijk om meteen voor meerdere maanden de uitkering aan te vragen.

relance-uitkering (of relancepremie) voor zelfstandigen:

Voor ondernemingen die na de heropening geconfronteerd werden met omzetverlies is er voor de maanden juni t.e.m. oktober een premie voorzien.  Belangrijk is dat je in de eerste fase van de coronacrisis verplicht was om de deuren te sluiten gedurende méér dan 1 kalendermaand en dat tot 3 mei 2020 of langer. De lijst met activiteiten waarvoor de sluiting verplicht was – en de bijhorende NACE-codes – vind je hier.

Verder moet je kunnen aantonen dat er een omzetdaling is van ten minste 10% van de omzet. Voor de aanvraag voor de maanden juni, juli, augustus en september dient de omzetvergelijking te gebeuren tussen het tweede kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2019. Voor de maand oktober is dit tussen het derde kwartaal van 2020 en het derde kwartaal van 2019.

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.

De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend bij jouw sociaal verzekeringsfonds.