Coronacrisis: de compensatiepremie

Compensatiepremie

Coronacrisis: de compensatiepremie

De Vlaamse regering heeft een nieuwe aanvullende compensatiepremie bekend gemaakt voor bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar die hun omzet sterk zien teruglopen omwille van de Coronacrisis.

Check hieronder of jij in aanmerking komt en wat je precies moet doen om de premie te bekomen.

Wanneer je denkt hier recht op te hebben, vragen we je om dit zoveel mogelijk zelf aan te vragen (net zoals eventuele andere steunmaatregelen). Mocht dit toch niet lukken kan je uiteraard contact opnemen met ons!

Opgelet: ga steeds goed na of je aan de voorwaarden voldoet. Het is mogelijk dat jouw aanvraag nu snel wordt goedgekeurd maar dat nadien bij een controle aan het licht komt dat dit onterecht was. Sommige zaken kunnen pas later vastgesteld worden waardoor het risico bestaat dat de premie nadien terug gevorderd wordt.

 

Heb ik recht op de premie?

Deze premie is voor ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten maar een zware omzetdaling van minstens 60% hebben geleden. Hiervoor wordt gekeken naar de behaalde omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020. Deze omzet dien je te vergelijken met de omzet uit dezelfde periode van 2019.

Dien je wel verplicht te sluiten kom je in aanmerking voor de hinderpremie. De hinderpremie kan je NIET combineren met deze compensatiepremie. Kijk hiervoor in ons overzicht met de andere steunmaatregelen.

Deze omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Er wordt duidelijk gesteld dat deze omzetdaling NIET het gevolg mag zijn van uitgestelde facturatie.

Opgelet: VLAIO kan daarna tot 5 jaar na datum de aangifte controleren op basis van administratieve en boekhoudkundige gegevens. Indien blijkt dat de premie onterecht was uitgekeerd, zal ze teruggevorderd worden.

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen:

·         Ondernemingen met als hoofdactiviteit volgens de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), zie ook deze lijst met Nacebelcodes:

o    de eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;

o    de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;

o    de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;

o    de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

·         Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie.

In dit geval hoeft er geen omzetdaling van 60% aangetoond te worden.

·         Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In dit geval dien je te motiveren over welke coronamaatregel het precies gaat (bijvb.: ‘social distancing’) + hoe deze regel er voor zorgt dat jouw activiteit niet normaal kan uitgeoefend worden.

Volgende ondernemingen worden uitgesloten: holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren en managementvennootschappen.

Hoeveel?

De éénmalige compensatiepremie bedraagt:

·         Voor vennootschappen: steeds 3.000 euro (ongeacht of je zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent)

·         Voor eenmanszaken:

o   3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep/artikel 37 en de zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben van minstens 13.993,78 euro.

o   1.500 euro voor zelfstandigen in bijberoep/gepensioneerden die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro én als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.

 

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. (voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.)

Hoe vraag ik deze premie aan?

Dit kan enkel online aangevraagd worden via Vlaio. Je dient aan te melden met jouw elektronische identiteitskaart (e-ID) of via een andere aanmeldsleutel. Indien je geen eID-kaartlezer hebt kan je dit ook via de ‘Itsme’-app doen. Dan dien je eerst een ‘Itsme’-account aan te maken via jouw bank (enkel voor Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC ) en volgende stappen te volgen: https://www.itsme.be/get-started/bank

(Tip: De kaartlezer van Belfius en waarschijnlijk ook bij andere banken kan gebruikt worden als e-ID lezer.)

Na aanmelding, kan je je aanvraag starten en dien je een beperkt aantal schermen te doorlopen. (zie ook deze handleiding)

De aanvraag is heel eenvoudig. Mocht je hierbij toch nog vragen hebben, kan je gerust contact opnemen met ons kantoor.

Start hier je aanvraag