Coronavirus - belangrijke steunmaatregelen

Coronavirus

Coronavirus -  belangrijke steunmaatregelen

 

Gezien de huidige problematiek en vele vragen rond het coronavirus, maken wij graag een oplijsting van de informatie die reeds voorhanden is. Er zijn van overheidswege namelijk een aantal economische maatregelen waarvan u gebruik kan maken:

Economische impact op mijn onderneming

Er werden een aantal fiscale maatregelen opgesteld. Er is mogelijkheid tot gespreide betaling zonder boetes of nalatigheidsintresten (tem 30/06/2020) van:

  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • BTW betalingen
  • Betaling van bedrijfsvoorheffing
  • Sociale werkgeversbijdragen

Dit indien je kan aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het virus.

Voor de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 wordt uitstel met een jaar toegestaan zonder nalatigheidsinteresten. Er kan ook een vermindering van voorlopige bijdrage of vrijstelling van bijdrage worden aangevraagd. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19.

Werknemers – tijdelijke werkloosheid

Je kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of overmacht indien u uw werknemers tijdelijk niet meer kan tewerkstellen door het virus (omwille van daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen ...). Deze maatregel werd ingeroepen tot 30 juni 2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

De uitkeringen voor de werknemers voor tijdelijke werkloosheid werden tevens opgetrokken voor een periode van 3 maand van 65% naar 70%.

Belangrijk is om de elektronische kennisgeving tijdelijke werkloosheid in te dienen bij je lokale werkloosheidsbureau.

Werknemers - afwezigheid

Indien de school van de kinderen van een werknemer sluit, kan er geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden. De werknemer moet zelf opvang voorzien. De werknemer kan wel familiaal verlof nemen. Een voltijdse medewerker heeft jaarlijks recht op 10 onbetaalde dagen.

Indien een werknemer in het buitenland gestrand is door het virus, is er recht op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht. Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriëring in quarantaine wordt geplaatst.

Bij effectieve ziekte gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Na deze maand krijgt hij een ziekte-uitkering.

Zelfstandige activiteit (tijdelijk) stopzetten

Indien u overweegt uw zelfstandige activiteit stop te zetten (al dan niet definitief), kan u tot 12 maanden lang genieten van het overbruggingsrecht. Dit houdt in dat je recht hebt op een financiële uitkering en geen sociale bijdragen moet betalen. De beroepsactiviteit dient volledig stopgezet te worden en de gedwongen onderbreking van zelfstandige activiteit moet aantoonbaar zijn.

De stopzetting moet langer dan een week duren om in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.