Vermindering van onroerende voorheffing ook voor co-ouders: Aanvraag indienen vóór 31.03!

Zoals je weet voorziet de Vlaamse overheid een vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen. Deze vermindering wordt gebruikelijk automatisch toegekend.

Vanaf aanslagjaar 2023 is het mogelijk dat deze vermindering proportioneel wordt verdeeld onder de co-ouders na aanvraag voor 31 maart 2023. Hiervoor werd deze vermindering steeds aan één van beide co-ouders toegekend.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze vermindering?

Jouw woning komt in aanmerking wanneer er;

  • minstens twee kinderen;
  • op dat adres gedomicilieerd zijn binnen hetzelfde gezin;
  • op 1 januari van het aanslagjaar;
  • die recht hebben op gezinsbijslag.

 

De vermindering voor kinderen met een handicap wordt verdubbeld op voorwaarde dat dit geattesteerd wordt door de bevoegde instanties. In deze situatie volstaat het als er één kind op jouw adres is gedomicilieerd.

Voor co-ouders wordt deze vermindering proportioneel verdeeld na aanvraag op voorwaarde dat beide co-ouders in het Vlaamse Gewest wonen. Ook voor de co-ouders is het noodzakelijk dat er twee kinderen op het adres zijn gedomicilieerd.

Als co-ouder moet je deze vermindering aanvragen door een aanvraagformulier te bezorgen aan de Vlaamse belastingdienst voor 31 maart 2023. Deze aanvraag wordt steeds gestaafd met een van de bewijsstukken van de gedeelde huisvesting en wordt bij voorkeur door beide co-ouders ondertekend.

Het bedrag van de vermindering

De vermindering is vastgesteld op 8 euro aangevuld met opcentiemen voor de provincie en de gemeenten.

Bijvoorbeeld: In jouw gemeente bedragen de provinciale opcentiemen 400 en de gemeentelijke 1000; de totale vermindering bedraagt dan 120 euro (8 euro basisvermindering + 32 (8 euro * 400/100) euro provinciale opcentiemen + 80 (8 * 1000/100) euro gemeentelijke opcentiemen).

Voor co-ouders wordt deze vermindering proportioneel berekend op basis van de aanwezigheid van de kinderen. Om jouw precieze vermindering te berekenen kan je beroep doen op de simulatietool van de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie kan je terecht bij onze collega’s van Tax & Legal: TAX-LEGAL@BOFISC.BE of via 051 74 88 53

 

 

co-ouderschap