Wat verandert er vanaf 1/01/2020?

Belangrijk

Op 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswetgeving (hierna 'WVV') in werking getreden. Deze wordt van toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1/01/2020, zelfs indien uw statuten nog niet aangepast zijn.

Algemeen gesteld moeten de statuten van alle vennootschappen aangepast zijn tegen uiterlijk 31/12/2023. Bij een eerste statutenwijziging na 1/01/2020 moeten de statuten verplicht aangepast worden aan het nieuwe WVV.

Daarnaast moet u rekening houden met enkele nieuwe regels die automatisch van toepassing worden vanaf 1/01/2020. Zo onder meer:

 • BVBA wordt BV waardoor alle benamingen op officiële documenten (bijv. facturen) dienen te worden aangepast, alsook uw website, algemene voorwaarden, visitekaartjes, ...
 • Bij een NV, BVBA en CVBA spreken we voortaan van 'aandeelhouder' en 'bestuurder' en niet meer van 'vennoot' en 'zaakvoerder' (pas dus uw handtekening in die zin aan)
 • Comm.V wordt CommV
 • V.O.F. wordt VOF
 • Uw aandelenregister moet bijkomende vermeldingen bevatten: u dient dus uw aandelenregister te laten aanpassen.
 • Bepaalde bestuursstructuren worden verboden
  * U mag maar in 1 hoedanigheid zetelen in het bestuursorgaan, dus niet 1x als natuurlijke persoon én 1x als vast vertegenwoordiger van een rechtspersoon
  * De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder is steeds een natuurlijk persoon: een cascade van tussenliggende rechtspersonen is niet meer mogelijk.
   

Vergeet dus niet om rekening te houden met bovenstaande praktische aandachtspunten vanaf 1/01/2020.