Aanvragen vrijstelling sociale bijdragen vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige kunnen aanvragen hervormd.

Er gelden vanaf dan belangrijke nieuwe  regels.

 1. Wijziging van de beoordeling: vanaf 1 januari 2019 wordt het mogelijk om vrijstelling te krijgen in geval van 'tijdelijke financiële of economische moeilijkheden'. Sommige omstandigheden vormen een vermoeden dat de aanvrager zich in die moeilijkheden bevindt, wat de bewijslast lichter maakt.
   
 2. Wijziging van de bevoegde instantie: vanaf 1 januari 2019 worden vrijstellingsdossiers behandeld door het RSVZ. De nieuwe formulieren moeten wel aangetekend verzonden worden naar het sociaal verzekeringsfonds (SVF) waar de aanvrager bij aangesloten is. De beslissing wordt aangetekend toegestuurd door het RSVZ.
   
 3. Hoe aanvragen?
  --> Vraag het standaardformulier bij je sociale verzekeringsfonds of download het formulier op de website van de RSVZ (www.rsvz.be).
  --> Stuur het aangetekend terug naar je sociale verzekeringsfonds of geef het er ter plaatse af tegen ontvangstbewijs.
  Na 1 oktober 2018 wordt enkel nog de nieuwe versie van het aanvraagformulier aanvaard.
   
 4. Het aanvragen van een aanvraagformulier wordt niet langer als een geldige aanvraag van vrijstelling beschouwd. Enkel een volledig ingevuld, ondertekend en aangetekend verstuurd of online ingediend nieuw aanvraagformulier geeft de aanvraag een vaste datum.
   
 5. Mogelijkheid tot beroep: De beslissingen van de Commissie voor vrijstelling waren definitief, maar tegen de beslissingen die door het RSVZ genomen zullen worden, kan wel een beroep ten gronde worden ingesteld.

Bron: nsz