Activering doelgroepenvermindering EERSTE AANWERVING... Nu actie ondernemen!

Doelgroepenvermindering eerste aanwerving

Overweeg je over te gaan tot je eerste aanwerving? Stel dan voor de zekerheid je beslissing niet uit tot 2022 want dat zou wel eens een duur uitstel kunnen worden!

Zowat iedereen is ondertussen vertrouwd met de doelgroepenvermindering RSZ voor de eerste aanwerving. Die houdt concreet in dat een nieuwe werkgever voor zijn eerste aanwerving kan genieten van een volledige vrijstelling van de RSZ-basisbijdrage en dit voor onbepaalde duur. Op lange termijn betekent dit dus een heel substantiële besparing aan RSZ.

In de wandelgangen circuleert het nieuws dat de doelgroepenvermindering voor de eerste aanwerving vanaf 2022 wel eens geplafonneerd qua bedrag en beperkt in de tijd zou worden.

Dat blijkt alvast uit het verslag van het beheerscomité van de RSZ van 28 mei 2021 waar de sociale partners binnen dit comité een consensus vonden over volgende wijzigingen, hoogstwaarschijnlijk met ingang van 01.01.2022:

  • De duurtijd tijdens dewelke je de doelgroepenvermindering geniet zou beperkt worden tot 26 kwartalen.
  • De maximale doelgroepenvermindering zou geplafonneerd worden tot € 3.100/kwartaal gedurende de eerste 10 kwartalen, om verder gereduceerd te worden tot € 2.100/kwartaal (kwartaal 11 t.e.m. 18) en € 900/kwartaal (kwartaal 19 t.e.m. 26).


Wens je op zeker te spelen, stel je eerste aanwerving dan vooral niet uit tot in 2022!