Binnenlandse dagvergoeding opnieuw gestegen sinds 1 juni 2022

Voor de dagen waarop de bedrijfsleider een beroepsverplaatsing maakt binnen België, kan hij sinds 1 juni 2022 een hogere belastingvrije dagvergoeding ontvangen van € 18,84.

Het forfait was reeds gestegen sinds 1 april 2022 naar € 18,47 en werd dus opnieuw geïndexeerd met 2%.

Principe

De forfaitaire vergoeding dekt de kosten van maaltijden en dranken in het kader van buiten de onderneming geleverde prestaties door de bedrijfsleider. Indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd, is de binnenlandse dagvergoeding aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap en privé onbelast.

voorwaarden

  • Het moet een verplaatsing binnen België betreffen van minstens 6 uur.
  • 40-dagen regel: bent u werkzaam bij een van uw klanten gedurende meer dan 40 dagen, dan kan hiervoor geen dagvergoeding worden betaald.
  • Per maand mogen maximaal 16 dagvergoedingen worden toegekend. Dit resulteert in een maandvergoeding van € 301,44.
  • De vennootschap mag de maaltijden niet vergoeden (bijvoorbeeld via bedrijfsrestaurant). Worden er maaltijdcheques toegekend, dan moet de netto werkgeverkost van de maaltijdcheque in mindering gebracht worden van de forfaitaire vergoeding om zo dubbel gebruik uit te sluiten.

ook voor werknemers?

Ook voor werknemers gelden dezelfde voorwaarden. Echter aanvaardt de RSZ  het forfait van de fiscus niet en werkt met een lager forfait van € 17 per dag. Wij raden dan ook aan om het forfait van €17 toe te passen voor werknemers.

Moet de bedrijfsleider of de werknemer overnachten binnen België, dan kan een forfaitaire nachtvergoeding worden toegekend van maximaal € 141,33.

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Xavier Pattyn: xavier.pattyn@bofisc.be