Bouwen aan 6%, handel voor 31 maart!

6% bouwen

Sinds 2021 is het mogelijk om het verlaagd tarief van 6% btw te genieten voor de afbraak en wederopbouw van privéwoningen over heel België. Voordien was dit enkel mogelijk in de 32 vastgelegde centrumsteden. Aan deze uitbreiding zijn er wel enkele extra voorwaarden verbonden…

De uitbreiding van het verlaagd tarief van 6% over heel België is een tijdelijke maatregel en geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Bouwprojecten met een aanvangsdatum vóór 2021 kunnen ook genieten van deze tijdelijke maatregel indien een verklaring wordt ingediend door de bouwheer vóór 31 maart 2021.

De uitbreiding is daarnaast niet mogelijk voor elke woning. De wederopbouw en de afbraak van de woning moet betrekking hebben op de enige en eigen woning. Indien u een woning heeft verkregen in mede-eigendom, naakte eigendom of in vruchtgebruik, ingevolge een erfenis zullen deze niet worden meegeteld voor het criteria van de enige en eigen woning. Een koppel wordt geacht een woning samen verworven te hebben, dit wel zeggen dat de woningen van beide partners wél worden samengeteld voor het criterium van de enige en eigen woning.

Daarnaast zal de grote van uw woning ook een belangrijke rol spelen. De woning die gebouwd zal worden, mag een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m² hebben om te kunnen genieten van het verlaagd tarief. Volgende zaken worden niet meegeteld bij de berekening van de bewoonbare oppervlakte: garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolders.

Ten slotte zal de bouwheer/koper(s) aan bovenstaande voorwaarden moeten voldoen gedurende een periode van 5 jaar. Indien de woning wordt ter beschikking gesteld aan een sociaal verhuurkantoor, worden bovenstaande voorwaarden verlengd tot 15 jaar.

Bovenstaande regeling is van toepassing voor aannemers die de afbraak en wederopbouw factureren aan natuurlijke personen, maar ook voor bouwpromotoren die de heropgerichte gebouwen doorverkopen aan natuurlijke personen. Het is dus wel degelijk mogelijk om een nieuwe woning te verkopen aan het tarief van 6%. Iets wat voordien niet mogelijk was.

De verlaging van 21% naar 6% is een belangrijke maatregel voor de bouwsector. Er zijn echter wel wat voorwaarden aan verbonden en de huidige regeling van de 32 centrumsteden blijft daarnaast ook behouden. Het is daarom dus niet eenvoudig om een overzicht te behouden van de verschillende maatregelen. Daarom raden wij u aan om project per project te analyseren samen met uw dossierbeheerder.