Erfenissprong: aanpassing berekening Vlaamse erfbelasting op komst

Er is al heel wat te doen geweest in de media rond de hervorming van het erfrecht welke ingaat vanaf 1 september 2018. Ook Vlaanderen blijft niet achter en doet haar duit in het zakje: een vereenvoudiging van de erfbelasting bij erfenissprong en een verlaging van de tarieven in de zijlijn zitten in de pijplijn.

Erfenissprong?

Sinds begin 2013 is de vrijwillige erfenissprong mogelijk. Deze erfenissprong houdt in dat wanneer een erfgenaam de nalatenschap van zijn ouders verwerpt, de kinderen van deze erfgenaam (in se dus de kleinkinderen) in zijn plaats zullen komen en dus in zijn plaats zullen erven.

Huidige Vlaamse tarieven

Het “in zijn plaats erven” mag letterlijk genomen worden op fiscaal vlak: de kleinkinderen moeten minstens het bedrag aan successierechten betalen welke de verwerpende erfgenaam zou verschuldigd geweest zijn. Fiscaal neutraal dus. Echter ... het fiscale voordeel is er wel op langere termijn: geen schenkings- of successierechten op de overgang van het vermogen tussen het kind en de kleinkinderen, want het vermogen zit reeds bij de kleinkinderen.

In de pijplijn

De Vlaamse Regering is van plan om deze fiscale neutraliteit van de erfenissprong op te heffen. Dit betekent dat de kleinkinderen successierechten zullen betalen enkel op de waarde van hun eigen erfdeel, ook al komen alle kleinkinderen samen niet minstens tot het bedrag aan successierechten welke hun ouder zou verschuldigd zijn geweest zonder diens verwerping van de nalatenschap.  De kleinkinderen zouden met andere woorden ten volle kunnen genieten van de progressieve successietarieven.

Bron: Cindy Dhondt - Advision bvba