Kan u fiscaal nog iets aanvangen met oude facturen?

Stel dat u nog facturen vindt van vorig jaar, die u nooit aan uw boekhouder heeft bezorgd. Wat moet u daarmee doen? Nog opnemen in de boekhouding/jaarrekening voor 2018, die nog afgesloten moet worden, ofwel gewoon in de kosten van het pas gestarte boekjaar 2019? Helaas kan dat niet. Van de inkomsten van een boekjaar mag u immers enkel de kosten aftrekken die ook op dat boekjaar betrekking hebben. Dat heet het eenjarigheidsbeginsel.

Wat moet u wel doen?

Als u een vergissing heeft begaan, kan u overwegen om een bezwaarschrift in te dienen tegen uw eigen aangifte voor het jaar waarin u de factuur in de kosten had moeten boeken. Niet elke controleur aanvaardt dat.

Indien u een vennootschap heeft, dan moet u ook de jaarrekening voor dat jaar verbeteren, want die is logischerwijze verkeerd. De volgende jaarrekeningen moeten dan normaal gezien ook verbeterd worden, vermits die verdergaan op het resultaat van het boekjaar waarvan de jaarrekening gecorrigeerd werd.

Wat brengt het op?

U gaat het best eerst na of de belastingbesparing door de extra kostenaftrek opweegt tegen de uitgaven die daartegenover staan (kosten van uw boekhouder voor de opmaak van het bezwaar, het verbeteren van de jaarrekening, de neerleggingskosten van de verbeterde jaarrekening, enz.).

En wat met de recuperatie van de btw?

Voor de recuperatie van de btw krijgt u veel meer tijd. U heeft de tijd tot aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin de btw opeisbaar geworden is, lees: wanneer de goederen geleverd zijn of de dienst verricht is. U kunt dus in 2019 nog btw recupereren van facturen voor leveringen en diensten die teruggaan tot in 2016. Uw boekhouder moet gewoon die oude factuur mee verwerken in uw normale btw-aangifte.

 

Bron: nsz