Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2018

Werknemers en bedrijfsleiders kunnen voor hun beroepsmatige verplaatsingen met hun privé-voertuig een vergoeding aanrekenen.

Deze terugbetaling kan ofwel overeenstemmen met een bedrag gelijk aan de werkelijke kosten ofwel kan er ook gekozen worden om een forfaitaire kilometervergoeding te betalen.

De forfaitaire kilometervergoeding wordt in principe enkel aanvaardt indien het aantal beroepsmatig afgelegde kilometers niet meer dan 24.000 km op jaarbasis bedraagt.

Het kilometertarief wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2018 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3573 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2019 en is fiscaal vrijgesteld. De voorbije periode bedroeg de kilometervergoeding maximum 0,3460 euro per kilometer.