Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2019

Werknemers en bedrijfsleiders kunnen voor hun beroepsmatige verplaatsingen met hun privé-voertuig een vergoeding aanrekenen.

Deze terugbetaling kan ofwel overeenstemmen met een bedrag gelijk aan de werkelijke kosten ofwel kan er ook gekozen worden om een forfaitaire kilometervergoeding te betalen.

Het kilometertarief wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2019 is een nieuw bedrag van toepassing dat, voor het derde jaar op rij, stijgt. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2020 en is fiscaal vrijgesteld.

Van 1 juli 2019 t.e.m. 30 juni 2020 geldt volgende kilometervergoeding: maximum € 0,3653 per kilometer. (De voorbije periode bedroeg de kilometervergoeding maximum € 0,3573 per kilometer)

Opgelet: de forfaitaire kilometervergoeding wordt in principe enkel aanvaard indien het aantal beroepsmatig afgelegde kilometers niet meer dan 24.000 km op jaarbasis bedraagt. In geval er toch meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd wordt, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Bron: de omzendbrief nr. 673 van 24 juni 2019 over de aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding.