Nederlandse Btw-nummers wijzigen vanaf 01/01/2020

Om te voldoen aan de privacywetgeving kende de Nederlandse fiscale administratie onlangs aan haar btw-belastingplichtige natuurlijke personen een nieuw Btw-nummer toe, te gebruiken vanaf 1 januari 2020, voor de vennootschap veranderd er niets.

Indien uw klanten Nederlandse Btw-belastingplichtige personen onder haar klanten heeft, moet u ervoor zorgen dat alle facturen van intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten het nieuwe Btw-nummer bevatten en niet het oude nummer.

Indien uw Nederlandse klant zijn nieuw Btw-nummer nog niet heeft medegedeeld, moet u hem onmiddellijk contacteren en hem vragen zijn nieuw nummer op te geven.

Opgelet!!!

Indien u niet het nieuw nummer gebruikt vanaf 1 januari 2020, voldoet u niet aan de toepassingsvoorwaarden voor de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen en diensten, zodat u Belgische Btw moet aanrekenen!

 

Bron: Eddy Soenen