Nieuwe coronamaatregelen en compensatiesteun vanaf 19 oktober

COVID

 

In de strijd tegen het coronavirus neemt de overheid opnieuw een hele reeks extra maatregelen. Door deze maatregelen worden spijtig genoeg heel wat sectoren getroffen. Zowel de federale als de Vlaamse overheid voorzien daarom een aantal premies om jou als ondernemer door deze moeilijke periode te loodsen.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen:

Dubbel overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld voor de maanden oktober en november.

Er wordt een onderscheid gemaakt of je zelf verplicht moet sluiten of je afhankelijk bent van verplicht gesloten sectoren. In dit artikel kan je een overzicht vinden van deze getroffen sectoren.

 • Je behoort tot een rechtstreeks verplicht gesloten sector
  Ben je in de loop van oktober of november verplicht om te sluiten, dan heb je automatisch recht op een dubbel overbruggingsrecht. Ook wanneer je restaurant of koffiebar nog afhaalmaaltijden en afhaaldranken aanbiedt, heb je als rechtstreeks verplicht gesloten zelfstandige recht op het dubbele overbruggingsrecht.

 • Je bent afhankelijk van verplicht gesloten sectoren mét volledige onderbreking
  Ben je als zelfstandige afhankelijk van een verplicht gesloten sector en beslis je om je activiteiten volledig te onderbreken? Dan heb je recht op een dubbele uitkering:

  • Oktober: je hebt voor de maand oktober recht op een dubbele uitkering wanneer je van maandag 19 oktober 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 jouw zelfstandige activiteiten volledig onderbreekt.

  • November: je hebt voor de maand november recht op een dubbele uitkering wanneer je van zondag 1 november 2020 tot de (voorlopige) einddatum van de sluitingsmaatregelen jouw zelfstandige activiteiten volledig onderbreekt.

 • Je bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar je blijft wel werken (bijvoorbeeld om particuliere klanten te bedienen):  Dan kom je in aanmerking voor het enkelvoudige crisis-overbruggingsrecht.

Dit komt neer op een totaalbedrag van 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,20 euro met gezinslast.

Er bestaat ook reeds een half overbruggingsrecht voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep, gelijkstelling bijberoep (art. 37) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit. In oktober en november kan ook deze uitkering worden verdubbeld.

 • Zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) zijn verschuldigd, kunnen een half overbruggingsrecht aanvragen.
 • Gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het werkelijke inkomen van 2020 een kwartaalbijdrage van minstens 267,30 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) zijn verschuldigd, hebben ook recht op een half overbruggingsrecht.

Dit dubbel overbruggingsrecht kan binnenkort aangevraagd worden via jouw sociaal verzekeringsfonds.

 

Relance-uitkering voor zelfstandigen

Voor ondernemingen die niet moeten sluiten maar die wel een belangrijk omzetverlies lijden wordt het ‘relance-overbruggingsrecht’ verlengd tot het einde van het jaar. Belangrijk is dat je in de eerste fase van de coronacrisis verplicht was om de deuren te sluiten gedurende méér dan 1 kalendermaand en dat tot 3 mei 2020 of langer. In dit artikel vind je een overzicht van deze sectoren. De lijst met activiteiten waarvoor de sluiting verplicht was – en de bijhorende NACE-codes – vind je hier

Om recht te hebben op de relance-uitkering moet je kunnen aantonen dat er een omzetdaling is van ten minste 10% van de omzet.  Voor de maanden oktober, november en december wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

Deze uitkering voor de maanden oktober, november en december kan binnenkort aangevraagd worden via jouw sociaal verzekeringsfonds.

 

‘Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme’

Verder is er ook een nieuwe Vlaamse steunmaatregel: het ‘Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme’.

Deze premie is voor elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 door de verstrengde federale coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60% lijdt. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.

Cafés en restaurants die sinds 19 oktober 2020 één maand verplicht moeten sluiten, moeten geen omzetdaling kunnen aantonen. (Tenzij gekozen wordt voor een omzetdaling in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 dan moet de omzetdaling van minstens 60% wel aangetoond te worden.) Ook voor de bijkomende sluitingen beslist door de Vlaams Regering op 27 oktober 2020, zal het omzetverlies van minstens 60% niet aangetoond moeten worden.

Deze premie bedraagt 10% van de omzet die in dezelfde periode in 2019 werd gerealiseerd.

De voorwaarde is dat men of zelfstandige in hoofdberoep is of men als zelfstandige in bijberoep in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78.

Indien men als zelfstandige in bijberoep een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld is er recht op een premie van 5% van de omzet.

Indien je werkend vennoot of bestuurder bent in een vennootschap speelt het geen rol of je zelfstandige bent in hoofd – of bijberoep. Dan is er recht op 10% van de omzet.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De bedragen zijn begrensd naargelang de gekozen referteperiode. De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
         € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
         € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer

 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor wie verplicht gesloten is:
        € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
        € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

   

De aanvraag zal vanaf 16 november 2020 mogelijk zijn via Vlaio en kan ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend.

Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de corona-update van Vlaio. Dit kan via deze link