Nieuwe subsidie voor ecologisch en veilig transport

Goederenvervoer over de weg

Plant u te investeren in het ecologisch en veilig transport van uw goederen over de weg? Met deze nieuwe steunmaatregel kan uw onderneming tot 100.000 euro steun krijgen.

Vlaamse ondernemingen kunnen een subsidie krijgen voor hun uitgaven in vergroening en verkeersveiligheid van hun vrachtwagens. (minimaal 1 vrachtwagen met een MTM > 3,5 ton). De Vlaamse overheid wil zo ondernemingen - en de transportsector in het bijzonder - aanmoedigen om transport veiliger en ecologischer te maken. De rechtsvormen Vzw's, landbouwvennootschappen en overheid zijn uitgesloten. De voertuigen moeten bestemd zijn voor goederenvervoer over de weg. Heftrucks, bulldozers enz. komen niet in aanmerking.
Vanaf 20 november 2017 kon digitaal een steunaanvraag ingediend worden.

Voor welke uitgaven?

De gemaakte uitgaven na 1 januari 2017  in zes categorieën komen in aanmerking:

  1. rijassistentiesystemen
  2. veiligheidsvoorzieningen
  3. milieuvoorzieningen
  4. efficiëntiebevorderende maatregelen
  5. ergonomie van de bestuurdersplaats
  6. diefstalvermijdende maatregelen


We spreken hier bijvoorbeeld over technologieën zoals lane assistance, alcoholslot, GSM-blokkering, camera's, roetfilter en SCR, koelscheidingswanden, geluidsarme vloeren, airco's, diefstalalarm en milieu- en veiligheidscertificaten.

Krijg tot 100.000 euro steun

Een onderneming kan per kalenderjaar één steunaanvraag indienen. Voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen bedraagt de steun maximaal 100.000 euro per onderneming met een maximum van 3.000 euro per opgegeven voertuig. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven (exclusief installatiekosten en btw). De steunmaatregel valt onder toepassing van de Europese
de-minimissteunverordening en het decreet Economisch Ondersteuningsbeleid.

Daarnaast is er ook nog een ecologiepremie plus te verkrijgen voor vrachtwagens op aardgas (CNG en LNG) of op waterstof met brandstofcel, met cryogene CO2-koeling en de tankinfrastructuur hiervoor.
 

Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen vindt u alle informatie over deze steunmaatregel.