Nieuwe wagen gekocht? Oude wagen overgelaten aan de garage? Vermijd btw-discussies met de autodealer!

Een op het eerste zicht klassiek scenario ...

U bent btw-plichtige met volledig recht op aftrek. U kocht 5 jaar geleden met uw vennootschap of met uw eenmanszaak een bedrijfswagen. Gezien uw beroepsgebruik voldoende hoog was, recupereerde u het maximum van 50% aftrekbare btw, de absolute maximumgrens voor personenwagens.

In 2022 beslist u de oude wagen van de hand te doen en een nieuwe wagen aan te kopen. Gemakkelijkheidshalve komt u overeen met de autodealer dat hij uw oude wagen overneemt zodat u zelf niet moet instaan voor de verkoop ervan. De autodealer verrekent dan simpelweg de overnameprijs met de aankoopfactuur van uw nieuwe wagen.

... kan voor een pittige btw-discussie met uw autodealer zorgen

Met de autodealer spreekt u een overnameprijs af van € 20.000. De autodealer vraagt u daarom een verkoopfactuur op te stellen vanuit uw zaak. Dan lijkt een verkoopfactuur van € 16.528,93 + € 3.471,07 (21% btw) vrij evident. Gezien u de btw moet doorstorten aan de fiscus, is de reële opbrengst van de verkoop van uw oude wagen in dat geval EUR 16.528,93. Voor de autodealer kost de overname ook effectief €16.528,93, gezien de autodealer de btw op de overname 100% kan recupereren.

Doch, gezien u bij de aanschaf van de wagen slechts 50% van de btw in aftrek bracht, laat de btw-administratie toe (het is geen verplichting!) om de verkoopprijs van uw wagen ook voor slechts 50% aan de btw te onderwerpen! Als u dit toepast bij een overnameprijs van € 20.000 (btw inbegrepen), dan krijgt u een verkoopfactuur van € 18.099,55 + €1.900,45 btw.

Inderdaad, op de helft van de verkoopprijs excl. btw dient u geen btw te rekenen (op € 18.099,55 /2 = € 9.049,78). Op de andere helft dient u 21% btw te rekenen, hetzij € 9.049,78 x 21% = € 1.900,45.

In dat geval is de reële opbrengst van de verkoop € 18.099,55 in plaats van € 16.528,93! Voor de autodealer wordt de overname uiteraard een stuk duurder.

spreek met uw autodealer dus een overnameprijs exclusief btw af!

Indien u geen duidelijke afspraken hebt gemaakt met uw autodealer wat betreft de btw op de overnameprijs, zal de autodealer wellicht niet akkoord gaan dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om op slechts 50% van de verkoopprijs btw te rekenen. Die zal u alsnog verzoeken om op de volledige prijs 21% btw aan te rekenen, wat hem uiteindelijk een lagere overnamekost oplevert.

misschien toch een verkoop aan een particulier overwegen?

Als de marktwaarde van de auto effectief € 20.000 is, valt het te overwegen uw wagen toch particulier te verkopen. Die particulier kan geen btw recupereren en maakt de prijs btw inclusief ook de effectieve aankoopkost uit. Of u als verkoper nu 21% btw rekent op de volledige overnameprijs of op slechts de helft maakt voor de particulier niets uit, zolang de totaalprijs maar € 20.000 blijft. In ons voorbeeld wint u dus potentieel al € 18.099,55 – EUR 16.528,93, hetzij € 1.570,62 door de wagen particulier te verkopen en u vermijdt er vooral vervelende btw-discussies mee met uw autodealer.

nieuwewagen

meer info?

Voor meer informatie kan u terecht bij onze collega's van Tax & Legal: tax-legal@bofisc.be