Premie tot 20.000 euro voor plaatsing ledverlichting!

Ledverlichting

Via netbeheerder Fluvius komt een onderneming in aanmerking voor een relighting premie met een maximum van 20.000 euro.

De premie wordt toegekend aan ondernemingen die hun bestaande binnenverlichting van niet-residentiële gebouwen volledig demonteren en vernieuwen, en dit onder volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om binnenverlichting
  • Het onroerend goed moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
  • Het gebouw mag niet dienen voor residentieel gebruik
  • Het pand moet aangesloten zijn bij het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2006 of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006
  • Er dient een lichtstudie uitgevoerd te worden
  • Verlichting moet geïnstalleerd worden door een aannemer volgens de uitgevoerde lichtstudie
  • Per ruimte kan slechts éénmaal een premie-aanvraag ingediend worden
  • De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na datum van de laatste (eind)factuur
     

Hoeveel bedraagt de premie, en hoe wordt die berekend?

De premie voor relighting wordt als volgt berekend:

S = 100 euro x (1 + (2 - (Pi/Ps)))x Ps x 0,0015

Waarin:

S: het premiebedrag is, uitgedrukt in euro en na toepassing van de formule verder wordt beperkt tot 15.000 euro

Pi: het geïnstalleerd systeemvermogen van de vernieuwde verlichtingsinstallatie is, uitgedrukt in Watt

Ps: het maximum toegelaten vermogen is, uitgedrukt in Watt. Ps wordt automatisch berekend in het berekeningsblad.
 

Is de nieuwe verlichtingsinstallatie uitgerust met daglichtsturing (dimmen of schakelen), wordt de premie als volgt vastgesteld:

S = 150 euro x (1 + (2 - (Pi/Ps))) x Ps x 0,0015

Waarin:

S: het premiebedrag is, uitgedrukt in euro en na toepassing van de formule verder wordt beperkt tot 20.000 euro

Pi: het geïnstalleerd systeemvermogen van de vernieuwde verlichtingsinstallatie is, uitgedrukt in Watt

Ps: het maximum toegelaten vermogen is, uitgedrukt in Watt. Ps wordt automatisch berekend in het berekeningsblad.


De premie bedraagt maximum 15.000 euro (zonder daglichtsturing) of 20.000 euro (met daglichtsturing) en wordt beperkt tot het factuurbedrag excl. btw.


Meer info omtrent de premie en het online aanvragen via: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-bedrijven/premie-r…