Premie voor zwaar getroffen ondernemers door de coronacrisis

Corona Premie

De Minister van Zelfstandigen en KMO heeft recentelijk beslist dat de zelfstandigen die zwaar getroffen worden door de corona-crisis een eenmalige premie ontvangen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt bruto EUR 598,80 en is belastbaar aan het afzonderlijke tarief van 16,5%.

Netto bedraagt de premie dus exact EUR 500.

 

Wie wordt beschouwd als zijnde “zwaar getroffen door de coronacrisis” voor deze premie?

Alle zelfstandigen die tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering hebben ontvangen komen in aanmerking. Verder dien je als zelfstandige aangesloten te zijn in hoofdberoep, ofwel in bijberoep of gelijkgesteld, maar dan moet je wel minstens de minimumbijdrage verschuldigd zijn die je ook als hoofdberoeper verschuldigd bent (EU 719,68 / kwartaal exclusief administratiekosten afhankelijk van je sociaal verzekeringsfonds).

 

Welke uitkeringen komen concreet in aanmerking?

  • Het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of afhankelijkheid
  • De relance-uitkering
  • Het crisisoverbruggingsrecht wegens omzetdaling

Ontving je dus ten minste zes maand één van bovenstaande uitkeringen, dan kom je in aanmerking voor de premie.

 

Ontving je een van volgende uitkeringen :

  • Het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine
  • Het crisis-overbruggingsrecht wegens de opvang van een kind
  • Halve uitkeringen crisis-overbruggingsrecht
  • Het klassieke overbruggingsrecht

Dan word je voor de uitkering van deze eenmalige premie jammergenoeg niet beschouwd als zijnde “zwaar getroffen door de corona-crisis” en heb je geen recht op deze eenmalige premie.

 

Hoe ontvang je de premie?

Het toekenningsproces verloopt helemaal automatisch via je sociaal verzekeringsfonds. Je hoeft dus zelf geen initiatief te nemen. Ontvang je voor 30 september dus EUR 500 netto op je rekening vanwege je sociaal verzekeringsfonds, dan betekent dit dat je aan alle voorwaarden voor de premie voldoet.