Recht op betaalde afwezigheid voor COVID-vaccinatie

vaccinatie-covid19

Zoals reeds geweten besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om vanaf begin september een herfstbooster tegen COVID-19 aan te bieden.

Daarom werd het recht op betaalde afwezigheid van het werk opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Concreet betekent dit dat elke werknemer met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever opnieuw het recht krijgt om van het werk afwezig te zijn, met loonbehoud, om zich te laten vaccineren, en dit gedurende de hiervoor nodige tijd.

De werknemer heeft eveneens het recht om een minderjarig kind dat met hem samenwoont te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren.
Of om een meerderjarige met een handicap of onder voogdij te begeleiden, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat of om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent, en dit gedurende de hiervoor nodige tijd.

Om loongerechtigd te zijn moet de werknemer zijn werkgever vooraf verwittigen zodra hij het tijdstip van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs te kunnen voorleggen. Hij kan het verlof enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

vaccinatie-covid19