Starter kan btw-tegoed sneller terugkrijgen

Als een ondernemer btw moet terugkrijgen, wordt dat bedrag in principe overgedragen naar de volgende btw-periode. Eventueel kan men de teruggave vragen, maar die terugbetaling gebeurt normaal na drie maanden volgend op het kwartaal van de handeling.

Voor een btw-tegoed van een aftrekbare handeling in januari moet je klant normaal dus wachten tot eind juni. Slechts uitzonderlijk kan daar voor wie maandelijks zijn aangifte indient, van afgeweken worden.

Een nieuwe regeling laat vanaf dit jaar toe om die terugbetaling sneller te laten gebeuren. daardoor wil men tegemoet komen aan de mogelijke liquiditeitsproblemen van startende ondernemingen.

Wie als starter een btw-tegoed heeft door de gemaakte opstartkosten kan dat nu sneller terugkrijgen. Maar dat is wel aan een aantal voorwaarden gebonden.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Een nieuwe regeling laat vanaf dit jaar toe om die terugbetaling sneller te laten gebeuren. Hiermee wil de overheid tegemoet komen aan de mogelijke liquiditeitsproblemen van startende ondernemingen.

  • Deze soepele regeling kan enkel tijdens de eerste 24 maanden van de activiteit.
  • Daarnaast moet het tegoed voor elke belastingperiode ook minstens 245 euro bedragen.
  • Bovendien is deze regeling slechts toepasbaar als de onderneming maandelijks btw-aangiften doet.
  • Tot slot moet de belastingplichtige ook uitdrukkelijk verzoeken om de terugbetaling, door dit aan te kruisen op zijn aangifteformulier.

In de nieuwe regeling zou een btw-tegoed van een handeling in januari dan al tegen eind maart terugbetaald kunnen worden.
Kwartaalaangevers kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

Na de periode van 24 maanden vervalt deze regeling en worden alle btw-tegoeden overgedragen naar de volgende btw-periode.

Wat houdt het begrip starter in?

Het begrip starter moet als volgt begrepen worden: het gaat om de belastingplichtigen die nooit eerder werden geïdentificeerd voor de btw en die een 604 A indienen. Bij uitbreiding horen hier ook de herstarters bij die hun economische activiteit hernemen na een onderbreking van tenminste drie maanden.

Ook wie is opgestart met de vrijstellingsregeling als kleine onderneming, maar nadien overschakelt naar de normale regeling van de belasting kan voor de resttijd van de 24 maanden nog gebruik maken van deze regeling. Tenslotte kan ook een btw-eenheid vanaf het indienen van een 606 A deze regeling gebruiken, ook al zijn de leden reeds eerder geïdentificeerd voor de btw.

Hou rekening met de aangiftedeadline

Om te kunnen genieten van deze regeling, moeten btw-aangiften steeds tijdig worden ingediend. Een btw-aangifte die pas toekomt op de 25ste van de maand volgend op de aangifteperiode komt niet in aanmerking voor teruggave. De limiet van de indieningsdatum op de 20ste van de maand volgend op, zal strikt worden gehanteerd.
 

Bron: Liantis