Update relancemaatregelen Coronavirus (UPDATE DATA)

Corona

Om ondernemingen door deze coronacrisis te helpen zijn er een hele reeks 'relancemaatregelen' goedgekeurd. we geven jullie in dit artikel graag een aantal belangrijke updates hierover mee.

We vragen je om de steunmaatregelen, die eventueel voor jou van toepassing zijn, zoveel mogelijk zelf aan te vragen. We vragen je wel om ons op de hoogte te houden van de acties die je rechtstreeks onderneemt of ondernomen hebt.

Mocht dit niet lukken kan je uiteraard contact opnemen met ons!
 

Verhoogde investeringsaftrek van 25 procent

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst.

Dit jaar lag de investeringsaftrek standaard op 8 procent. Voor investeringen in digitale activa bedroeg de aftrek 13,5 procent en voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen 20,5 procent.

Er werd op 10 juni een wetsontwerp goedgekeurd dat de investeringsaftrek algemeen wordt opgetrokken naar 25 procent. De investeringsaftrek van 25 procent geldt voor alle investeringen in nieuwe vaste, afschrijfbare activa die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.
 

Corona ondersteuningspremie (of aanvullende compensatiepremie):

Voor wie?

Voor de ondernemers en winkels die heropenen maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, kan de Corona ondersteuningspremie aangevraagd worden.

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

 • Kwam je in aanmerking voor de corona hinderpremie wegens verplichte sluiting van je fysieke locatie?
  Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting kunnen aantonen. Hier kan je een overzicht vinden over welke maand het voor jou precies gaat.
 • Kwam je in aanmerking voor de corona compensatiepremie?
  Dan moet je een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020 kunnen aantonen. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 t.e.m. 31 mei 2019.

Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden a.d.h.v. dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Hoeveel?

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 2.000 euro.

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van 1.000 euro.

Hoe vraag ik deze premie aan?

Dit kan enkel online aangevraagd worden via Vlaio. Na aanmelding, kan je je aanvraag starten en dien je een beperkt aantal schermen te doorlopen. (zie ook deze handleiding)

De aanvraag is heel eenvoudig. Mocht je hierbij toch nog vragen hebben, kan je gerust contact opnemen met ons kantoor.

Start hier je aanvraag

Wanneer aanvragen?

Je hebt tijd t.e.m. EIND augustus 2020 om je aanvraag in te dienen.
 

Relance-uitkering of overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Wat?

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen: de relance-uitkering. Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni t.e.m. oktober.

Voor wie?

Jouw zaak was op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of jouw activiteit was op dat moment nog verboden. De lijst met activiteiten en bijhorende NACE-codes waarvoor de sluiting verplicht was, vind je hier.

Je wordt na de heropening nog geconfronteerd met beperkingen die leiden tot omzetverlies en jouw omzet of bestellingen daalden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

 • Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten
 • De zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn.

Was jouw zaak op 1 juni 2020 nog verplicht gesloten of was jouw activiteit verboden? Vraag dan het overbruggingsrecht aan want je hebt er automatisch recht op.

Je mag deze uitkering combineren met de hervatte uitoefening van jouw zelfstandige activiteit.

Opgelet: De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds.

Hoeveel?

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: € 1.291,69 per maand als alleenstaande of
€ 1.614,10 met gezinslast.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan je doen via jouw sociaal verzekeringsfonds:

De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend.

 
Corona - ouderschapsverlof zelfstandigen

wat?

Kom je noch voor het overbruggingsrecht noch voor de relance-uitkering in aanmerking? Het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen is dan mogelijk een optie waar jij een beroep op kan doen.

Deze uitkering is voor zelfstandigen die niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht voor mei t.e.m. september en die hun activiteiten hebben hervat of voortgezet, maar die gedurende één of meerdere maanden de uitoefening van hun zelfstandige activiteit verminderd zien vanwege de zorg die zij door de Coronacrisis aan hun kind(eren) moeten geven. Voor verder info kan je hier terecht.

Het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar (de uitkering kan echter nog toegekend worden als het kind zijn 12de verjaardag heeft in 2020).

Voor wie?

 • De zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige
 • bijberoep en gepensioneerde met inkomen 2017 > € 13.993,78
 • Indien inkomen 2017 < € 13.993,78, dan mogelijks retroactief recht op basis van inkomsten 2020

Hoeveel?

Deze zelfstandigen hebben recht op een maandelijkse uitkering van:

 • € 532,24 voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking
 • € 875,00 voor éénoudergezinnen

Het Corona ouderschapsverlof kan je NIET combineren met het Corona overbruggingsrecht. Indien je deze uitkering krijgt, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen voor het Corona ouderschapsverlof.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan je doen via jouw sociaal verzekeringsfonds:

De aanvraag dient vóór 30 september 2020 te gebeuren.