Uw werknemer wordt ziek nadat u hem zijn opzegtermijn hebt betekend... Wat nu?

Ziek

Indien de werknemer werd ontslagen met een opzegtermijn en hij wordt na de betekening van de opzeg ziek, dan kan u met geldige reden de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en definitief beëindigen door een verbrekingsvergoeding uit te betalen waarop u het reeds betaalde gewaarborgd loon in mindering kan brengen.

Wanneer u een opzegtermijn betekent aan een werknemer, eindigt de arbeidsovereenkomst pas wanneer de opzegtermijn eindigt. De werknemer en de werkgever blijven dus tijdens de opzegtermijn verplicht om de arbeidsovereenkomst uit te voeren zoals voorheen. Indien de werknemer ziek wordt tijdens de opzegtermijn die u aan hem heeft betekend, wordt de opzegtermijn geschorst. Dit komt er in de praktijk op neer dat de einddatum van de opzegtermijn zal worden verschoven in functie van de duur van de ziekte.

Wanneer de werknemer na de betekening van de opzegtermijn ziek wordt, bent u als werkgever verplicht om het gewaarborgd loon te betalen. Echter kan u er in dergelijk geval alsnog voor kiezen om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding. De verbrekingsvergoeding stemt overeen met het bedrag van het loon dat u zou moeten betalen gedurende de nog te lopen opzegtermijn, met dien verstande dat u wel het gewaarborgd loon dat u eventueel reeds betaald zou hebben aan de zieke werknemer, in mindering mag brengen van de verbrekingsvergoeding.

Opgelet: de reden van de verbreking mag niet bestaan in het loutere feit dat de werknemer ziek is. Organisatieproblemen binnen uw bedrijf worden bijvoorbeeld wel beschouwd als aanvaardbare reden.

 

Bron: nsz