Verlaging btw-tarief hernieuwbare energie

De federale regering keurde op 25/03/2022 het koninklijk besluit goed betreffende de verlaging van het btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en de afbraak en wederopbouw van gebouwen op het Belgische grondgebied. Dit om een extra stimulus te geven aan de gezinnen voor het energiezuiniger maken van hun woning.

btw-verlaging voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

 

zonnepanelen

De btw-verlaging naar 6% op de installatie van deze goederen is een tijdelijke maatregel die geldt vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar.

De maatregel is enkel van toepassing op de levering met installatie, wat betekent dat bij de aankoop van een nieuwbouwwoning incl. warmtepomp en/of zonneboiler en/of zonnepanelen het btw-tarief van 21% van toepassing blijft. Aankopen op plan zijn dus uitgesloten van deze maatregel. Woningen heropgebouwd na afbraak en nieuwbouwwoningen waarvan de levering met installatie na de aankoop gebeurt kunnen wél genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%.

Voor woningen ouder dan 10 jaar was het verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers al langer mogelijk, maar dit is nu dus tijdelijk uitgebreid.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden van toepassing:

 1. De handelingen moeten verstrekt en gefactureerd worden aan een eindverbruiker:
  • Privéwoningen van particulieren;
  • Verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
  • Internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  • Jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • Opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn;
  • Gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft.
 2. De handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.
 3. Het moet gaan om woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak, maar met uitsluiting van aankopen op plan.
 4. De installaties moeten voldoen aan de referentienormen inzake uitstoot.
 5. De factuur moet de factuurvermelding bevatten zoals die het 6% attest heeft vervangen.

Verlenging btw-verlaging afbraak en wederopbouw

Het goedgekeurde koninklijk besluit verlengt ook de reeds bestaande btw-verlaging van 6% voor afbraak en wederopbouw op het Belgische grondgebied voor de enige en eigen woning tot 31 december 2023.

WIL JE GRAAG MEEr te weten komen?

Je kan terecht bij Lode Goethals via 057 21 23 83 of via lode.goethals@bofisc.be