Vervoer die betrekking heeft op uitvoer: Toch geen wijzigingen?

Transport

Ondanks eerdere aankondigingen van de btw, verandert er uiteindelijk toch niets aan de btw-vrijstelling bij transportdiensten die verband houden met uitvoer.

Welke diensten worden beoogd?

Het gaat om de transportdiensten van goederen die reeds bestemd zijn om te worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een transport van Roeselare naar Zeebrugge. In Zeebrugge worden de goederen ingescheept met als bestemming China.

Huidige regeling

De dienstprestaties die betrekking hadden op zo’n transport konden genieten van een btw-vrijstelling waardoor er geen btw werd gerekend in de relatie transportbedrijf - uitvoerder, maar ook in de relatie onderaannemer – transportbedrijf kon er genoten worden van deze vrijstelling.

Wat ging er wijzigen?

Het Europees Hof van Justitie had geoordeeld dat de vrijstelling enkel kon worden ingeroepen in de relatie transportbedrijf – uitvoerder, waardoor de transportdiensten in de relatie onderaannemer – transportbedrijf zouden onderworpen worden aan de btw.

Wat is er uiteindelijk beslist?

Normaal gingen deze nieuw regels in werking treden op 1 januari 2022, maar nadat deze nieuwe regelgeving meerdere keren werd uitgesteld, is er uiteindelijk beslist om deze nieuwe regelgeving op te schorten. De huidige regelgeving is dus nog steeds van toepassing, waardoor er nog steeds kan genoten worden van de vrijstelling in de relatie onderaannemer - transportbedrijf.

Mocht je hierover nog vragen hebben, contacteer dan gerust Lode Goethals via lode.goethals@bofisc.be of neem contact op met jouw vertrouwde dossierbeheerder.