Voordeel alle aard gratis bewoning, meer duidelijkheid!

Waarover gaat het?

Een vennootschap kan aan haar bedrijfsleider een woning gratis ter beschikking stellen voor privégebruik. Die persoon ontvangt hiervoor een belastbaar voordeel alle aard.

Om dit voordeel te berekenen is er door de administratie een forfaitaire berekening opgesteld die gebaseerd is op het kadastraal inkomen van de ter beschikking gestelde woning.

Discussie?

Tijdens de regering Di Rupo werd de berekening grondig aangepast – lees bijna verdubbeld – en zijn er daardoor heel wat discussies ontstaan omdat het voordeel in vele gevallen buiten proportie was.
Vooral het feit dat de berekening afhankelijk was in functie van de hoedanigheid van de verstrekker zorgde voor frustratie. In de rechtspraak werd er dan ook meermaals geoordeeld dat de forfaitaire formule in strijd was met de grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

In een circulaire van 15 mei 2018 heeft de administratie laten weten dat ze zich neerlegt bij de rechtspraak. Tijdens de laatste begrotingsronde is er nu meer duidelijkheid ontstaan omtrent de nieuwe forfaitaire manier van berekenen.

Hoe berekenen?

VAA woning = KI x index x 100/60 x 2

De nieuwe formule geldt ongeacht het kadastraal inkomen. Vroeger was de factor afhankelijk of het KI al dan niet hoger of lager was dan 745 euro.

Vb: woning ter beschikking aan de bedrijfsleider

                KI =                                   1.200 euro
                Privé-gebruik:                   80%

     => Voordeel alle aard = 1.200 x 80% x 1.7863 x 100/60 x 2 =  5.716,16 euro

Vanaf wanneer toepassen?

Momenteel wringt hier het schoentje, want er is tot op heden nog niet beslist wanneer de nieuwe formule in voege zal treden. De mogelijkheid bestaat dat dit met terugwerkende kracht kan ingevoerd worden vanaf 1 januari 2018, maar het kan ook evengoed zijn dat de formule begint vanaf 1 januari 2019!