Legal

Ook voor grote deals en kleine lettertjes kan je op de expertise van Bofisc rekenen. Onze afdeling Bofisc Tax & Legal ontzorgt je met realistisch en professioneel.

BOFISC SFEERKANTOOR 045

Sluitende afspraken

Sluitende afspraken

Je staat er niet altijd bij stil, maar als ondernemer word je dagelijks geconfronteerd met risico's die eigen zijn aan het ondernemen. Klanten die niet betalen, leveranciers die hun afspraken niet nakomen, een ongeval van een van je werknemers, een productfout die gevolgen heeft voor de consument …

Ook los van mogelijke geschillen, is een solide juridische begeleiding geen overbodige luxe. Denk maar aan het opstellen van contracten of een aandeelhoudersovereenkomst, de oprichting van een nieuwe vennootschap of het onderbrengen van je bedrijfsvastgoed in een aparte vennootschap, de splitsing van je bedrijf in twee nieuwe entiteiten of de overname van een ander bedrijf… Bij al deze zaken zijn juridisch sluitende afspraken – zonder de kleine lettertjes uit het oog te verliezen – essentieel.

Onze afdeling Bofisc Tax & Legal is jouw juridische gesprekspartner die samen met jou je strategische beslissingen aftoetst en ze in het juiste juridische kader plaatst. We stellen voor jou als ondernemer sluitende contracten op. Daarbij houden we rekening met je bedrijfscultuur en eigenheid zonder de juridische, fiscale en sociaalrechtelijke implicaties uit het oog te verliezen.