Nieuws & verhalen 27/10/2023

6% afbraak en heropbouw verlengd maar ingeperkt

Vorige week heeft premier Alexander De Croo zijn begroting voorgesteld in de Kamer. Een van de beslissingen was de regeling afbraak en heropbouw aan het verlaagd tarief van 6% permanent te maken over het ganse Belgische grondgebied. Wat wijzigt er en wat wordt er behouden? Bofisc zocht het voor je uit.

Stefan lehner bi Rt6 R Xejuk unsplash

Wat houdt de regeling afbraak en heropbouw ook alweer in?

Als je een gebouw afbreekt en daarna een woning wederopbouwt kom je mogelijks in aanmerking voor de regeling afbraak en heropbouw aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Deze regeling bestond al enkele jaren voor de zogenaamde 32 centrumsteden, maar werd in 2021 tijdelijk uitgebreid naar het gehele Belgische grondgebied, mits voldaan werd aan enkele extra sociale voorwaarden. Op 31 december 2023 loopt deze tijdelijke maatregel in principe af, maar de regering heeft nu beslist om deze maatregel permanent te maken.

Regeling tot en met 31 december 2023

Op heden bestaan er 4 regelingen inzake de regeling afbraak en heropbouw:

- Particulieren die zelf hun privéwoning laten afbreken en heropbouwen;

- Particulieren en rechtspersonen die een woning laten afbreken en heropbouwen in het kader van sociale verhuring;

- Particulieren en rechtspersonen die een woning aankopen via een bouwpromotor na afbraak en heropbouw;

- Particulieren en rechtspersonen die een woning laten afbreken en heropbouwen in één van de 32 centrumsteden.

Regeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zal de regeling afbraak en heropbouw permanent ingevoerd worden over het ganse Belgische grondgebied en er zal geen afzonderlijke regeling meer bestaan voor de 32 centrumsteden.  Het toepassingsgebied van deze regeling wordt daarnaast wel ingeperkt, meer concreet zal de 3de regeling voor de bouwpromotoren komen weg te vallen.

Hierdoor zullen slechts volgende regelingen meer mogelijk zijn vanaf 2024:

- Particulieren die zelf hun enige en eigen privéwoning laten afbreken en heropbouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;

- Particulieren en rechtspersonen die een woning laten afbreken en heropbouwen in het kader van sociale verhuring;

6afbraakenheropbouw 002

Overgangsmaatregelen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

De impact van deze wijziging is toch wél enorm voor de personen die momenteel een project lopende hebben daarom heeft de administratie in enkele overgangsmaatregelen voorzien voor de projecten die al opgestart werden onder de tijdelijke regeling.

Overgangsmaatregel voor het ganse Belgische grondgebied, inclusief de 32 centrumsteden

De particulieren en rechtspersonen die een heropgerichte woning aankochten bij een bouwpromotor (cfr. 3de regeling) kunnen gebruik maken van een overgangsmaatregel op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot en met 31 december 2024.

Overgangsmaatregel voor de 32 centrumsteden

Daarnaast is er ook een overgangsmaatregel voorzien voor de particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar op basis van de regeling in 32 centrumsteden wel konden genieten van het verlaagd Btw-tarief. Hier geldt als voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning moet ingediend zijn vóór 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

Conclusie

De regeling afbraak en heropbouw wordt in zijn vernieuwde vorm enorm ingeperkt. De beslissing om de bouwpromotoren uit te sluiten van deze nieuwe regeling heeft dan ook een aanzienlijke impact op lopende en toekomstige bouwprojecten. Daarnaast was deze fiscale stimulans een belangrijke drijfveer voor de modernisering van het Belgisch onroerend goed patrimonium. We zullen moeten verder gaan met de lightversie van deze maatregel. Wat als goed nieuws werd verkocht, zal voor velen eerder op slecht nieuws uitdraaien.

Bij verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of met Lode Goethals: lode.goethals@bofisc.be