Nieuws & verhalen 11/06/2024

Btw-aangifte: vermijd boetes, nalatigheidsinteresten en verlenging van de verjaringstermijn

Je bent verplicht om je btw-aangifte tijdig in te dienen en de verschuldigde btw te betalen. De deadline voor indiening en betaling is de 20ste van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Valt deze dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Het is belangrijk te benadrukken dat de verantwoordelijkheid bij jou als bedrijfsleider ligt. Het feit dat je volledig op je boekhouder vertrouwt, is voor de fiscus geen geldig excuus.

Impakt 20231026 68

Wat zijn de gevolgen van een laattijdige indiening?

Het te laat indienen van de btw-aangifte kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor de btw-plichtige, zoals:

BOETES

* Sowieso een boete: Deze boetes bedragen 100 euro per aangifte per maand vertraging, met een maximum van 1.000 euro.

*Vanaf 1 januari 2025 wordt de administratieve tolerantie volledig afgeschaft, wat betekent dat boetes onmiddellijk worden toegepast bij laattijdige indiening.

*Tot die datum is het nog mogelijk om de boete te vermijden indien de aangifte uiterlijk op de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de initiële aangiftetermijn verstreek, wordt ingediend. Het is echter beter om niet uit te stellen, om alvast te wennen aan het wegvallen van de administratieve tolerantie en omdat je dan gewoonweg in regel bent, wat altijd verstandig is.

VERLENGDE VERJARINGSTERMIJNEN

Sinds 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor de btw vier jaar (in plaats van drie jaar) bij laattijdige indiening. Dit betekent dat de fiscus vier jaar de tijd heeft om de aangifte te controleren en boetes op te leggen.

NALATIGHEIDSINTERESTEN

Bij laattijdige betaling van de verschuldigde btw worden nalatigheidsinteresten aangerekend. Deze interesten zijn wettelijk bepaald en bedragen voor kalenderjaar 2024 8% op jaarbasis. De interesten worden maandelijks berekend, waarbij een begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend.

Financiële problemen

Uiteraard kunnen ondernemingen in problemen komen als boeten en nalatigheidsinteresten zich opstapelen. Het negeren van deze fiscale verplichtingen kan ook leiden tot verlies van vertrouwen bij klanten, banken, leveranciers, enz., en zo zorgen voor reputatieschade.

Gezien de gevolgen van een laattijdige indiening, kan het belang van het tijdig indienen van je btw-aangifte en het betalen van de verschuldigde btw niet genoeg worden benadrukt. Hiermee vermijd je dure boetes, nalatigheidsinteresten en een verlenging van de verjaringstermijn.

Meer info?

Contacteer uw dossierbeheerder voor meer info, hij/zij helpt u met plezier verder.

Bron: NSZ, www.nsz.be

Impakt 20231026 51