Nieuws & verhalen 09/03/2023

Dagontvangstenboek en boetes, laat je niet vangen door de fiscus

Een dagontvangstenboek is een door de btw verplicht boek dat u moet hebben om uw verkopen waarvoor er geen facturen worden uitgereikt in bij te houden. Deze verplichting geldt niet als u gebruikmaakt van een btw-forfait.

Dagontvangstenboek

Wat moet ik invullen?

U moet in het boek elke dag uw totale ontvangsten inclusief btw vermelden, uitgesplitst per btw-tarief. Ja elke dag dus. Ook als u bijvoorbeeld als bijberoeper enkel in de weekenddagen werkt, dan moet u alsnog een bedrag van 0,00 EUR invullen voor de dagen van maandag tot vrijdag. Ook wanneer u twee weken op vakantie bent, moet u telkens het bedrag van 0,00 EUR inschrijven bij de corresponderende dagen.

Wat als ik een witte kassa heb?

Als u een witte kassa heeft, dan moet u niet nog eens een dagontvangstenboek bijhouden bovenop uw witte kassa. De minister bevestigde dit (parl. vr. nr. 491, Van den Bergh, 09.06.2021).

Wanneer moet je ook weer een witte kassa hebben?

Het is verplicht als de omzet uit restaurant- en cateringdiensten, exclusief de erbij horende dranken, meer bedraagt dan 25.000,00 EUR, exclusief btw.

Let op! Een misvatting die vaak voorkomt is dat enkel restaurants hieronder vallen, maar ook de traiteurs en cateraars zijn verplicht een witte kassa bij te houden bij overschrijding van de 25.000,00 EUR omzetgrens.

De verplichting om een witte kassa te gebruiken geldt dus enkel voor de horecasector. Natuurlijk kunt u als bakker, slager, kapper, kledingszaak… vrijwillig een witte kassa bijhouden, zodanig dat u niet langer een dagontvangstenboek moet houden.

Accounting

Hoe moet ik dit bijhouden?

U heeft de mogelijkheid om dit boek digitaal bij te houden. Providers die zo’n digitaal dagontvangstenboek aanbieden bieden vaak een koppeling aan met uw boekhoudpakket, wat de automatisatie alleen maar bevordert.

In Excel mag dit niet bijgehouden worden. Voor de btw is het zo dat u de onomkeerbaarheid van uw inschrijvingen in het boek moet garanderen. Een Excel kunt u ten allen tijde nog achteraf aanpassen. De btw stelt dus dat er een soort van blockchain technologie achterliggend moet aanwezig zijn.

Is een dagontvangstenboek en kasboek niet hetzelfde?

Neen, dit zijn twee verschillende boeken en staan los van elkaar. Het dagontvangstenboek bevat de verkopen waarvoor u geen factuur uitreikt. Ook de verkopen die betaald worden met de bankkaart, Payconiq, Mollie, kredietkaart… worden hierin opgenomen. Het kasboek houdt de bewegingen van uw cash geld bij.

Bijvoorbeeld een klant betaalt 100,00 EUR voor een nieuw kleed en betaalt dit cash. U maakt geen factuur op. In dat geval wordt het bedrag van 100,00 opgenomen in het dagontvangstenboek, maar ook in het kasboek.

Wat is mijn risico als ik deze boeken niet heb?

Per afwezig boek loopt u het risico op een boete van 1.500,00 EUR bij een 1ste overtreding. De boete loopt echter tot 3.000,00 EUR bij een tweede overtreding en 5.000,00 EUR voor de daaropvolgende overtredingen.

Stel dat u wél alle nodige boeken bijhoudt, maar bijvoorbeeld een nullijn vergeet in te schrijven dan riskeert u volgende boetes:

- Bij een 1ste overtreding: 50,00 EUR per gemiste regel, met een maximum van 500,00 EUR.

- Bij een 2de overtreding: 125,00 EUR per gemiste regel, met een maximum van 1.250,00 EUR.

- Bij een 3de overtreding: 250,00 EUR per gemiste regel, met een maximum van 5.000,00 EUR.

De btw is dus zeer streng en past deze boetes toe voor het niet correct bijhouden van deze boeken. Daarom informeren wij u nogmaals om hier aandacht aan te besteden.

Meer info?

Heeft u nog vragen over dit artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met lode.goethals@bofisc.be of uw dossierbeheerder.