Nieuws & verhalen 21/05/2024

De nieuwe pensioenbonus

U heeft het ongetwijfeld al gehoord: het federaal parlement heeft een pensioenhervorming goedgekeurd. In het kader van die pensioenhervorming wordt vanaf 1 januari 2025 opnieuw een pensioenbonus ingevoerd. Maar wat betekent dit voor u?

Pensioenbonus

Wat is de pensioenbonus?

U kan een pensioenbonus opbouwen wanneer u verder blijft werken na de vroegste datum waarop u met pensioen kan gaan, zijnde de datum van uw vervroegd pensioen, dan wel de wettelijke pensioenleeftijd (als u niet voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen).

De nieuwe regelgeving gaat in op 1 januari 2025. Personen die vanaf 1 januari 2025 hun pensioenleeftijd bereiken, kunnen al vanaf 1 juli 2024 starten met het opbouwen van hun pensioenbonus.

Hoe opbouwen?

U kan uw pensioenbonus opbouwen gedurende maximaal drie jaren, startend vanaf de vroegste datum waarop u met pensioen kan gaan. De opbouw stopt sowieso van zodra u uw rustpensioen opneemt.

Voor zelfstandigen bekijkt men dit per kwartaal: elk kwartaal van effectieve tewerkstelling waarvoor u in regel bent met uw sociale bijdragen geeft recht op de pensioenbonus. U kan dus geen recht op bonus verkrijgen voor gelijkgestelde kwartalen (bv. gelijkstelling ziekte) of kwartalen in voortgezette verzekering (vrijwillige verzekering na stopzetting zelfstandige activiteit).

Wanneer heeft u geen recht op de pensioenbonus?

U heeft geen recht op de pensioenbonus als:

- U al gepensioneerd bent;
- U nog niet gepensioneerd bent, maar uw rustpensioen ingaat vóór 1 januari 2025.

Opgelet: het is niet de vastgelegde datum voor pensionering die bepalend is, maar wel de eerste betaling van uw pensioen. Indien u toch wil genieten van de pensioenbonus, dan kan u uw aanvraag nog annuleren zolang u de eerste uitbetaling niet heeft ontvangen. Eens de eerste betaling is gebeurd, kan u geen afstand meer doen van uw pensioen.

(lees verder onder de foto)

Gettyimages 1367867682 jpg

Bedrag?

Hoeveel die pensioenbonus bedraagt is afhankelijk van het aantal loopbaanjaren op het vroegste moment waarop u met pensioen kan gaan.

Voor de berekening van deze loopbaanjaren kijkt men bij zelfstandigen naar de kwartalen waarvoor pensioenrechten zijn opgebouwd: als deze rechten minstens twee kwartalen per kalenderjaar zijn opgebouwd, dan geldt dit als een loopbaanjaar. Voor werknemers of ambtenaren moet een jaar minstens 104 gewerkte dagen tellen om als loopbaanjaar te worden gekwalificeerd.

Minder dan 43 loopbaanjaren op de teller op de vroegste datum waarop u met pensioen kan gaan? De netto-pensioenbonus voor elk volledig jaar dat u verder werkt bedraagt dan:

- 3.775,00 EUR tijdens het eerste jaar;

- 7.550,00 EUR tijdens het tweede jaar;

- 11.325,00 EUR tijdens het derde jaar.

De pensioenbonus bedraagt in dat geval dus maximaal 22.650,00 EUR.

Heeft u meer dan 43 loopbaanjaren gewerkt op de vroegste datum waarop u met pensioen kan gaan? In dat geval bedraagt de netto pensioenbonus voor elk jaar waarin je verder werkt 11.325,00 EUR. De netto-pensioenbonus bedraagt in dat geval dus maximaal 33.975 EUR.

Indien u beslist om geen drie volledige jaren verder te werken, dan wordt de pensioenbonus pro rata de gewerkte periode berekend. Als u deeltijds werkt dan zal de voltijdse pensioenbonus vermenigvuldigd worden met uw arbeidsduur (bv. 50%) om de pensioenbonus te bepalen.

De som van uw wettelijk pensioen, uw aanvullend pensioen en uw pensioenbonus mag in ieder geval niet meer bedragen dan 8.129,08 EUR bruto per maand (index vanaf 01.05.2024). Dit is het zogenaamd bonusplafond.

In de toekomst zal u makkelijk via MyPension kunnen nagaan of u een pensioenbonus opbouwt en hoeveel die zal bedragen.

Hoe vraag ik mijn pensioenbonus aan?

Een specifieke aanvraag is niet nodig. De Pensioendienst zal deze automatisch berekenen wanneer u met pensioen gaat.

Wanneer ontvang ik mijn pensioenbonus?

In principe zal de pensioenbonus in één bedrag worden uitbetaald. Echter kan je er ook voor kiezen om dit in een maandelijks bedrag te ontvangen. Het is de Pensioendienst die de betaling uitvoert en u zal contacteren om te vragen hoe u de uitbetaling wil (in één keer, dan wel maandelijks). De bedoeling is dat de pensioenbonus enkele maanden na de start van je pensioen wordt uitbetaald.

De pensioenbonus kan netto dus wel een aanzienlijk bedrag opleveren als u na uw pensioen toch nog blijft verder werken.

Voor verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren: tax-legal@bofisc.be of telefonisch via 051 74 88 53