Nieuws & verhalen 07/03/2024

Een mail of brief in de bus van Reprobel? Wat nu?

Heb je, net zoals vele andere ondernemers, recent een mail van Reprobel ontvangen? Wees gerust,  dit is geen spam of phishing. Maar wat moet je hier nu mee aanvangen?

Reprobel 001

Reprobel?

Een pagina in een boek kopiëren, een foto van een artikel nemen met jouw smartphone en doorsturen naar een collega, een presentatie van het internet downloaden en opslaan op de server van het bedrijf. Dit zijn allemaal voorbeelden van de interne verspreiding van auteursrechtelijke beschermde informatie binnen jouw onderneming.

Reprobel zorgt ervoor dat de auteurs en uitgevers een faire vergoeding ontvangen voor de verspreiding en het gebruik van hun werk binnen jouw organisatie. Door de correcte bijdrage te betalen aan Reprobel, mag je dit zonder zorgen verder intern reproduceren.

Reprobel-aangifte?

Iedere onderneming, zelfstandige, vrij beroeper, vzw of overheidsinstelling die beschermde teksten kopieert, scant, intern bewaart of digitaal bewaart is verplicht om hiervoor een vergoeding te betalen.

Indien je een mail of brief hebt ontvangen ben je verplicht de aangifte in te vullen, dit voor de deadline van 30 april 2024.

Zonder mail of brief, kan je geen aangifte indienen. Deze correspondentie bevat namelijk een gebruikersnaam en paswoord die je toegang geeft tot het online aangifteportaal.

Geen mail of brief ontvangen van Reprobel, dan kan je je met een spreekwoordelijke muisklik registreren via https://www.reprobel.be/nl/bijdrage-reprobel/

Aangifteopties?

Op het aangifteportaal van Reprobel kan je kiezen tussen Izili (de nieuwe naam van de gecombineerde licentie van Reprobel) en een reprografieaangifte.

Het grootste verschil is dat een reprografieaangifte alleen papieren reproducties dekt. Met deze optie mag je dus geen enkel beschermd document digitaal aanhouden, bewaren, of verspreiden. Met het huidig digitaal landschap is het bijna onmogelijk om dit te vermijden. Indien je een online krantenartikel verwerkt in een PowerPoint of email dan heb je je hier al schuldig aan gemaakt.

Izili zorgt ervoor dat je zowel papieren als digitale reproducties mag maken.

Het is belangrijk om te weten dat je de vrije keuze hebt tussen beide opties maar jouw keuze wel gevolgen kan hebben. Reprobel kan de aangifte immers controleren en sancties opleggen bij onjuiste aangiftes (reprografie) of auteursrechtelijke inbreuken (digitaal gebruik).

Indien je zeker bent dat je geen beschermde werken hebt gescand of gekopieerd dan kan je kiezen voor een nulaangifte. Hiervoor moet je de optie reprografieaangifte kiezen en expliciet bevestigen dat je geen beschermde werken hebt gescand of gekopieerd.

(lees verder onder de afbeelding)

Reprobel 002

Kostprijs jaarlijkse aangifte?

Kies je voor de gecombineerde licentie Izili, dan is de kostprijs afgestemd op je bedrijfsactiviteit (via de nacebel code) en op het aantal personeelsleden binnen je onderneming.

Wij verwijzen hiervoor graag naar de officiële website van Izili.

Kies je voor de reprografieaangifte, dan betaal je een vaste vergoeding per kopie of kan je – binnen kleine ondernemingen - kiezen voor een vaste jaarvergoeding per werknemer.

Izili is dan wel duurder maar zorgt voor een vereenvoudiging op administratief vlak en het risico op sancties is kleiner.

Kan ik hieraan ontsnappen als patrimonium- of managementvennootschap?

Als patrimonium- of managementvennootschap kan het zijn dat je geen auteursrechtelijke beschermde werken gebruikt. Er wordt dan verondersteld dat er wel een Reprobel-aangifte wordt gedaan via de werkvennootschap (waar er wel gebruik gemaakt wordt van beschermde werken).

Het is mogelijk om beide vennootschappen aan elkaar te koppelen zodat je vrijgesteld wordt van de aangifte voor je patrimonium- of managementvennootschap. Dit doe je via het contactformulier van Reprobel.