Nieuws & verhalen 02/02/2024

Het fiscale mobiliteitsakkoord voor 2024! Wat betekent dit voor u?

Hoeft het nog gezegd, fossiele (bedrijfs)wagens ruimen in sneltempo de weg voor hun elektrische evenknie. Door de snelle elektrificatie daalt elk jaar ook de zogenaamde “CO₂-referentie-uitstoot” die meebepalend is voor de berekening van het voordeel van alle aard van uw “fossiele” bedrijfswagen.

Impakt 20230914 6

2023 vs 2024

Voor 2023 bedroeg die voor benzine-en dieselwagens respectievelijk 82 g/km en 67 g/km.

Voor 2024 zou die CO₂-referentie-uitstoot dalen naar maar liefst 51 g/km en 42 g/km, volledig te wijten aan het feit dat er en meer elektrische wagens meegeteld worden in de berekening.

Voor 2023 werd je voordeel van alle aard van je “fossiele” bedrijfswagen als volgt bepaald :

* Benzinewagen: Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-82) x 0,1)] % x 6/7

*Dieselwagen : Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-67) x 0,1)] % x 6/7

Voor een diesel met een cataloguswaarde van € 30.000 en CO₂ van 105, geeft dit volgend voordeel:

€ 30.000 x [5,5 + ((105 - 67) x 0,1)] % x 6/7  = € 2.391,42 per jaar.

Met de nieuwe diesel CO₂-referentie-uitstoot van 42 g/km zou dit voordeel in 2024 dus stijgen tot € 30.000 x [5,5 + ((105 - 42) x 0,1)] % x 6/7  = € 3.034,16, een stijging van maar liefst 26,88%!

Wetende dat op vandaag nog altijd 75% van de bedrijfswagens “fossiel” zijn, is die stijging politiek uiteraard onverkoopbaar.

Nieuwe berekeningsformule

Minister van Financiën Van Peteghem toverde daarom een nieuwe berekeningsformule voor de CO₂-referentie-uitstoot uit zijn fiscale hoed geldig vanaf 2024. Die nieuwe formule leidt tot  CO₂-referentie-uitstoten voor benzine-en dieselwagens van respectievelijk 78 g/km en 65 g/km.

Hierdoor zullen alvast voor 2024 de voordelen van alle aard van fossiele bedrijfswagens nauwelijks wijzigen. In ons voorbeeld zou dit een stijging betekenen van € 2.391,42 naar € 2.442,86, hetzij een stijging van slechts 2,15% in plaats van 26,88%!

Doch, gezien de snelle elektrificatie valt voor 2025 en volgende jaren te verwachten dat de CO₂-referentie-uitstoot – zelfs met de nieuwe formule – verder sterk zal dalen.
Vanaf 2025 zullen fossiele rijders dus onvermijdelijk fiscaal afgestraft worden. 

Gezien het politiek akkoord pas eind januari beklonken was, kon deze wijziging niet meer verwerkt worden in de payroll van januari, tot groot jolijt van de sociale secretariaten. Er wacht u dus mogelijks nog een aangename herziening van uw januari-loonbrief.

Als politieke compensatie voor deze tegemoetkoming aan de “fossiele” rijders werd het maximumbedrag aan belastingvrije fietsvergoeding opgetrokken van € 2.500 naar € 3.500. Gecombineerd met de nieuwe (maximale) fietsvergoeding van € 0,35/km, betekent dit concreet dat je het plafond pas bereikt na 10.000 km fietsen.

Treinpendelaars

Voor treinpendelaars voorziet de overheid in 7,5% extra tussenkomst in de kost van het treinabonnement, op voorwaarde dat de werkgever zich engageert minstens 71,8% van het abonnementskost te dragen. Uiteindelijk zal de werknemer dan nog zelf 20,7% van het abonnement zelf moeten bekostigen. Vele werkgevers passen echter op vandaag al de aantrekkelijke derdebetalersregeling toe voor sporende pendelaars. Die houdt concreet in dat als de werkgever minstens 80% van het abonnement betaalt, de overheid het saldo volledig bijlegt en de werknemer dus volledig gratis spoort. Die regeling blijft voorlopig ongewijzigd.