Nieuws & verhalen 26/09/2023

Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Vanaf nu krijgen alle nieuwe bedrijven een ondernemingsnummer dat begint met 1 wanneer ze zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ipad

Waarom?

De reeks ondernemingsnummers die met 0 beginnen is immers opgebruikt.

1xxx.xxx.xxx

De reeks nummers die met 0 beginnen is nu uitgeput. Het eerste ondernemingsnummer dat 1 als eerste cijfer heeft, werd dan ook op 19 september 2023 toegekend.

Vanaf nu krijgen alle nieuwe entiteiten een 10-cijferig ondernemingsnummer dat begint met 1 wanneer ze zich registreren bij de KBO. Bestaande bedrijven behouden echter hun ondernemingsnummer dat met 0 begint.

Hoewel die wijziging weinig gevolgen heeft voor consumenten, is het belangrijk dat bedrijven en zakelijke dienstverleners (accountants bijvoorbeeld) hun applicaties, databases en andere IT-middelen aanpassen zodat ze compatibel zijn met het nieuwe nummeringssysteem.