Nieuws & verhalen 05/02/2024

Uw 1e 2024 afrekening sociale bijdragen ontvangen? De inflatie blijft je bijdrage de hoogte injagen. Verlagen kan, maar opgepast!

Elke zelfstandige betaalt eerst voorlopige sociale bijdragen. Die worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden. Voor uw bijdragen verschuldigd in 2024 wordt dus uw (definitief) inkomen uit 2021 gebruikt als berekeningsbasis.

Sociale bijdragen betalen

Sociale bijdragen

Voor de berekening van de sociale bijdragen worden die inkomsten van 2021 geïndexeerd. De coëfficiënt die dit jaar gebruikt wordt bedraagt maar liefst 1,18678260. Vorig jaar kregen we ook al zo’n hoge indexatiecoëfficiënt te verwerken (1,18313797). Die torenhoge indexeringscoëfficiënt van 2024 (net zoals die van vorig jaar) heeft natuurlijk alles te maken met de al even torenhoge inflatie die we in 2022 meemaakten.

Concreet betekent dit dat een zelfstandige met een netto-beroepsinkomen van EUR 40.000 in 2021 een afrekening ontvangt berekend op een geraamd inkomen van EUR 47.471,30 wat zijn kwartaalbijdrage (exclusief administratiekosten) doet stijgen van EUR 2.050 (EUR 40.000 x 20,5%) naar zomaar eventjes EUR 2.432,90 (EUR 47.471,30 x 20,5%).

Het inkomen van de zelfstandige stijgt natuurlijk niet zomaar mee met de inflatie. Bestuurders van vennootschappen passen in de praktijk meestal hun bezoldigingspakket ook niet elk jaar aan in functie van de index.

In geval je inkomsten in 2024 in realiteit eerder zullen aanleunen bij je inkomsten van 2021 en niet zomaar met meer dan 18% zullen stijgen (t.o.v. 2021), dan kan je mits een spreekwoordelijke druk op de knop je sociaal verzekeringsfonds verzoeken om je bijdragen alsnog op een lager en meer realistisch geraamd inkomen te berekenen.

Vergis je niet!

Vergis je echter niet! Heb je je sociaal verzekeringsfonds om een vermindering verzocht, maar blijkt aan het eind van het jaar dat je toch een hoger inkomen hebt gerealiseerd, dan moet je de nodige bijstorting verrichten. Zoniet, riskeer je een wettelijke interest aangerekend te krijgen op het onbetaalde saldo die kan oplopen tot 19%! Bovendien zijn deze verhogingen fiscaal niet aftrekbaar!

De bijdragepercentages zelf wijzigen niet in 2024. Een zelfstandige betaalt nog steeds 20,50 % sociale bijdragen op zijn beroepsinkomen (tot een inkomen van EUR 72.810,96). Daarboven daalt het bijdragepercentage tot 14,16% tot EUR 107.300,30 beroepsinkomen. Boven EUR 107.300,30 is er geen sociale bijdrage meer verschuldigd.

De tariefschalen werden wel mee geïndexeerd waardoor je nu op een hoger bedrag het toptarief van 20,5% zal betalen en pas vanaf EUR 72.810,96 geniet van het lagere 14,16% tarief (t.o.v. EUR 70.857,99 in 2023 en EUR 63.297,86 in 2022).