Nieuws & verhalen 07/11/2023

Vanaf 2026 e-factuur verplicht voor alle bedrijven

Bedrijven zullen vanaf 1 januari 2026 alleen nog digitaal aan elkaar mogen factureren. De ministerraad heeft daar een akkoord over bereikt. Tot nu toe gold zo’n verplichting alleen bij bepaalde overheidsopdrachten.

Beeld factuur 2

Vanaf 01.01.2026

“De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof te verkleinen”, zo klinkt het. De btw-kloof is het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk ontvangt. Verder wil de overheid met de digitale factuur inzetten op een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Een ruime overgangstermijn moet iedereen de kans geven zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Europese Peppol-netwerk

Digitale facturatie is al verplicht voor facturen aan de overheid, maar minister Van Peteghem zorgt ervoor dat gestructureerde elektronische facturen vanaf 1 januari 2026 ook de norm worden in transacties tussen belastingplichtige ondernemingen. Ook voor deze stap heeft de overheid gekozen voor het Europese Peppol-netwerk. Door zich één keer aan te sluiten, verbindt een onderneming zich automatisch met alle andere deelnemers van het netwerk. Heel wat andere lidstaten gebruiken dit netwerk ook al. Belastingplichtigen krijgen de flexibiliteit om in onderling akkoord voor een ander systeem te kiezen, op voorwaarde dat dit ook beantwoordt aan de Europese normen inzake semantiek en syntaxis.

Samen met de FOD Financiën zet de minister tijdens de ruime overgangsperiode in op een brede informatiecampagne voor alle stakeholders.

Bron: www.nsz.be