Nieuws & verhalen 11/03/2024

Vermijd de fors gestegen vermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen

Indien je tijdens het lopende boekjaar geen voorafbetalingen voor de vennootschapsbelastingen verricht, dan wordt er een belastingvermeerdering toegepast.

Voorafbetalingen 001

Waarom vooraf betalen?

Indien je tijdens het lopende boekjaar geen voorafbetalingen voor de vennootschapsbelastingen verricht, dan wordt er een belastingvermeerdering toegepast. Die vermeerdering bedraagt voor aanslagjaar 2025 (boekjaren startend vanaf 01.01.2024) 9%! Een aanzienlijke stijging dus ten opzichte van de belastingvermeerdering van 6,75% van de voorbije jaren. Ben je dus € 10.000 vennootschapsbelasting verschuldigd en je deed geen enkele voorafbetaling? Dan zal je aanslag uiteindelijk €10.900 bedragen.

Wanneer vooraf betalen?

De voorafbetalingen moeten binnen vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.

Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) betekent dat (voor boekjaren afsluitend per 31.12):

- ten laatste op 10 april 2024 voor het eerste kwartaal

- ten laatste op 10 juli 2024 voor het tweede kwartaal

- ten laatste op 10 oktober 2024 voor het derde kwartaal

- ten laatste op 20 december 2024 voor het vierde kwartaal

Dat zijn de data waarop de betaling ten laatste moet toekomen op de rekening van de dienst "Voorafbetalingen". Aangezien er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de ontvangst van die betaling op de rekening van de fiscus, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te doen. 

(lees verder onder de afbeelding)

Voorafbetalingen 002

Hoeveel brengen mijn voorafbetalingen op?

Door op tijd voldoende voorafbetalingen te doen, kan u de belastingvermeerdering van 9% volledig wegwerken. De fiscus berekent eerst de vermeerdering aan 9% en nadien trekt ze van die basisvermeerdering de voordelen af die horen bij de gedane voorafbetalingen.

Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is het bedrag van die voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

- bedrag van de 1ste voorafbetaling tegen 10 april 2024 (VA1) x 12,00 %

- bedrag van de 2de voorafbetaling tegen 10 juli 2024 (VA2) x 10,00 %

- bedrag van de 3de voorafbetaling tegen 10 oktober 2024 (VA3) x 8,00 %

- bedrag van de 4de voorafbetaling tegen 20 december 2024 (VA4) x 6,00 %


Het gemiddelde van die percentages komt niet toevallig overeen met het tarief van de vermeerdering (9,00 %).

Inderdaad, raam je je verschuldigde vennootschapsbelasting voor boekjaar 2024 op EUR 10.000 en betaal je netjes 4 x EUR 2.500 voor de 4 vervaldagen, dan zal je totale vermeerdering van EUR 900 tot op de eurocent exact geneutraliseerd worden.

Verricht je teveel voorafbetalingen, dan kan je “korting” nooit hoger zijn dan de basisvermeerdering. Je krijgt dus geen bonificatie bij een overschot aan voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting.

Betaal je € 7.500 tegen 10 april 2024, dan krijg je al een korting van € 7.500 x 12% = € 900 en is je vermeerdering al volledig weggewerkt. Je zal dan wel nog een supplement van € 2.500 moeten betalen, maar je zal niet meer gepenaliseerd worden met een vermeerdering! Tijdig en voldoende betalen is dus de boodschap!

Teveel voorafbetaald? Dien een aanvraag tot terugbetaling of overdracht in via MyMinfin

Heb je je enigszins misrekend in je geraamde vennootschapsbelasting en teveel voorafbetaald, dan kan je de fiscus verzoeken je voorafbetaling (deels of volledig) terug te betalen of al over te dragen naar een volgend boekjaar. Dit alles kan in een muisklik via MyMinfin. Via MyMinfin kan je ook een overzicht bekomen van je reeds uitgevoerde voorafbetalingen.