De kmo-portefeuille wordt bijgestuurd vanaf 1 december 2019

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Vanaf 1 december 2019 geniet:

  • een kleine onderneming 30% steun i.p.v. de huidige 40%
  • een middelgrote onderneming 20% steun i.p.v. de huidige 30%

Daarnaast wordt het maximale steunplafond vanaf 1 januari 2020 verlaagd naar € 7.500 per jaar voor kleine ondernemingen (voorheen € 10.000) en voor middelgrote ondernemingen (voorheen € 15.000).

Concreet wil dit zeggen dat u uw aanvraag voor subsidie vóór 1 december 2019 moet indienen om nog recht te hebben op de huidige hogere steunmaatregelen.

Alle informatie vindt u op de website van Vlaio.