Afkoop studiejaren: overgangsregeling loopt af op 1 december 2020

Studiejaren afkopen

Sinds 2017 kan iedereen tijdelijk zijn studiejaren afkopen aan voordelige voorwaarden. Concreet betekent dit afkopen van de studiejaren dat je een bedrag neertelt per studiejaar sinds je 20ste verjaardag. Die studietijd telt dan mee bij de berekening van je pensioenbedrag.

Deze voorwaarden wijzigen vanaf 1 december, tijd om hier dus even bij stil te staan.

Studiejaren afkopen kan interessant zijn voor wie al redelijk dicht bij zijn pensioen staat. Dit komt in de praktijk neer op de leeftijd van 55+. Als je pensioen nog ver in de toekomst ligt duurt het nog (te) lang vooraleer je jouw investering begint terug te verdienen. Dan bestaan er ook andere manieren om aan pensioenopbouw te doen zoals bijvoorbeeld het VAPZ - vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

Hoeveel moet ik betalen?

Als je je aanvraag indient vóór 1 december 2020, betaal je 390,13 euro per gelijkgesteld kwartaal of 1.560,52 euro per studiejaar. Ben je al langer dan 10 jaar afgestudeerd, dan betaal je een hogere bijdrage voor de jaren die voorafgaan aan het jaar van je 20ste verjaardag.

Als je je aanvraag indient vanaf 1 december 2020 geldt de forfaitaire kwartaalbijdrage van 1.560,52 euro per studiejaar enkel voor aanvragen binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen zal een hogere bijdrage berekend worden.

Je betaalt de bijdrage voor de volledige gelijkgestelde periode in één keer aan je sociaal verzekeringsfonds. Je moet het volledige afkoopbedrag binnen de 6 maanden op tafel leggen maar je kan deze afkoop wel opsplitsen in twee aanvragen.

Opgelet: ook in deze nieuwe regeling kan je afgekochte studiejaren niet gebruiken om vroeger op pensioen te gaan. Ze tellen immers niet mee als loopbaanjaren.

Hoeveel brengt het op?

Elk studiejaar dat je afkoopt, laat je bruto pensioenbedrag stijgen. Als alleenstaande krijg je per studiejaar 277,44 euro bruto extra pensioen. Heb je recht op een gezinspensioen, dan levert elk jaar je 346,80 euro bruto pensioen meer op.

De netto-opbrengst van het afkopen van studiejaren daarentegen hangt af van verschillende factoren zoals je loopbaan, de toepasselijke belastingschalen, … De opbrengst is dus voor iedereen anders.

Het is daarom belangrijk dat je nagaat of het afkopen van studiejaren in jouw situatie interessant is en welke regeling het voordeligste is. Daarvoor moet je hele loopbaan in kaart gebracht worden. Via mypension.be kan je de impact op je pensioen makkelijk en snel berekenen.

Bekijk hier hoe je de simulatie maakt.

Hoe en wanneer aanvragen?

Je dient jouw aanvraag schriftelijk of elektronisch in te dienen bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Je moet de nodige bewijsstukken zoals jouw diploma toevoegen. Deze aanvraag dient te gebeuren uiterlijk voor de eerste effectieve ingangsdatum van het rustpensioen. De ontvangstdatum van de aanvraag geldt als datum van indiening. Het is ook deze datum die de kostprijs van de regularisatie bepaalt. De betaling moet binnen een termijn van zes maanden gebeuren.

Mocht je hier vragen over hebben of jouw weg niet vinden kan je steeds bij ons terecht!