Betaal steeds tijdig jouw sociale bijdragen

Sociale bijdragen

Sociale bijdragen: ‘Hoe?’ en ‘Waarom?’

Door het betalen van sociale bijdragen bouw je als zelfstandige bepaalde sociale rechten op. Dankzij deze sociale bijdragen kan je bijvoorbeeld op steun rekenen bij de geboorte van een kind en krijg je een vervangingsinkomen wanneer je arbeidsongeschikt zou worden. Daarnaast levert het betalen van sociale bijdragen na jouw loopbaan als zelfstandige een wettelijk pensioen op. Deze bijdragen worden berekend door een sociaal verzekeringsfonds en je krijgt hiervoor bij het begin van elk kwartaal een afrekening.

Om het bedrag van deze sociale bijdragen te bepalen wordt een percentage van 20,5% op jouw jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen genomen. Dit percentage wordt altijd berekend op het inkomen van een heel jaar. (In het geval je geen volledig jaar actief was wordt jouw inkomen herrekend naar een volledig jaarinkomen.)
 

Mogelijke gevolgen van laattijdig betalen:

Deze bijdragen moeten op de rekening van jouw sociaal verzekeringsfonds staan uiterlijk op de laatste dag van het betreffende kwartaal. Hou hier zeker ook rekening met een aantal dagen marge en gebruik de betaaldatum die op de afrekening staat.  

Als zelfstandige heb je er alle belang bij om jouw sociale bijdragen tijdig te betalen. Indien je dit niet doet kan dit volgende gevolgen hebben:

  • Wanneer je de sociale bijdragen niet tijdig betaalt. rekent het ‘Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen’ (RSVZ) verhogingen aan.

Er wordt 3% aangerekend op de onbetaalde bijdragen per begonnen kwartaal. Zolang je de bijdrage niet volledig afrekent, komt daar elk kwartaal een nieuwe verhoging van 3% bij. Betaal je het vierde kwartaal niet tijdig en is er dus op 31 december een openstaande schuld? Dan komt er eenmalig nog 7% extra verhoging bij.

 

Beter voorkomen dan genezen maar ben je door omstandigheden toch te laat? Voor de aangerekende verhogingen kun je een aanvraag tot kwijtschelding indienen. Deze aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds. Na de indiening van de aanvraag zal het RSVZ dit onderzoeken. De uiteindelijke beslissing ligt bij hen.

 

  • De sociale bijdragen zijn een aftrekbare beroepskost voor het jaar waarin ze betaald worden. Bij tijdige betaling staan ze keurig op het fiscaal attest en kunnen de bijdragen in mindering gebracht worden in het jaar waarin ze betaald zijn.

Dus zeker voor het vierde kwartaal is het van belang om de bijdragen tijdig te betalen. Enkel dan worden ze vermeld op het fiscaal attest van dit jaar.

 

  • Kamp je met achterstallige sociale bijdragen, dan krijgt jouw ziekenfonds dit door via het sociaal verzekeringsfonds. Hierdoor worden dokterskosten mogelijk niet terugbetaald. Daarnaast zal je in bepaalde gevallen geen recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moederschapsuitkeringen ...

 

Neem bij betalingsmoeilijkheden dus tijdig contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds om de mogelijkheden te bespreken.