Eindejaarsgeschenken: zorg dat de fiscus en de RSZ niet meegenieten!

Eindejaarsgeschenken

Eindejaarsperiode is geschenkenperiode. Vele ondernemingen bieden hun werknemers een  eindejaarsgeschenk aan. Respecteer hierbij best de fiscale en RSZ spelregels!

  1. Een eindejaarsgeschenk aan werknemers geven wordt fiscaal vriendelijk behandeld. Als de aankoopprijs (per kalenderjaar) minder dan € 40 (incl. btw) bedraagt, dan is deze kost 100% fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en maakt het een onbelast voordeel uit voor de betrokken werknemer. Dit bedrag mag per werknemer eventueel verhoogd worden met € 40 per kind ten laste.
    Overschrijd je de grens van €40 (incl. btw), dan wordt het totale bedrag niet-aftrekbaar voor de werkgever en wordt het ook volledig onderworpen aan RSZ (dus niet enkel het gedeelte dat € 40 overschrijdt)! Zolang de waarde van het geschenk € 50 (incl. btw) niet overschrijdt, blijft het wel voor de werknemer een vrijgesteld “sociaal” voordeel.
    Je respecteert dus best de grens van € 40 (incl. btw) zodat het eindejaarsgeschenk volledig aftrekbaar blijft, niet belast wordt bij de werknemer en niet onderworpen wordt aan RSZ.
  2. Ook deeltijdse werknemers hebben recht op hetzelfde cadeau als voltijdse werknemers.
  3. Je moet een eindejaarsgeschenk geven in natura of via een nettopremie die overgeschreven wordt op de rekening van uw werknemer. Uitbetaling in cash is niet mogelijk.
  1. Geschenk(cheques) kunnen ook toegekend worden aan bedrijfsleiders. Deze zijn onder dezelfde voorwaarden fiscaal vrijgesteld als geschenkcheques die toegekend worden aan werknemers. Opgelet: Als er worden toegekend aan de bedrijfsleider(s) dient dit ook te worden toegekend aan de werknemers.
  1. Indien toegepast dient dit informatief vermeld te worden op de loonbrief. Overschrijd je de grensbedragen van € 40 (RSZ en vennootschapsbelasting) of zelfs € 50 (personenbelasting), dan dient het passende voordeel van alle aard vermeld te worden op de fiche 281.10 (werknemers) of 281.20 (bedrijfsleiders).
Voor meer informatie kan je terecht bij onze collega’s van Tax & Legal: tax-legal@bofisc.be