Mijn zwangere werkneemster wordt ziek. Moet ik het gewaarborgd loon betalen?

Als uw werkneemster ziek wordt in de periode vóór het facultatief prenataal verlof, dus vóór de 6de week die de vermoedelijke datum van bevalling voorafgaat, heeft zij recht op het gewaarborgd loon. Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Voor arbeiders is het loon volledig gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen en gedeeltelijk in de weken daarna.

Indien de werkneemster ziek wordt tijdens het facultatief prenataal verlof, onderscheiden we de volgende twee situaties:

  • De werkneemster herneemt het werk voor haar bevallingsverlof:
    Wanneer de werkneemster het werk voor haar verplichte prenatale rust herneemt na haar ziekteverlof, blijft het gewaarborgd loon verworven.
    De periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval tijdens de periode van 6 weken voor de werkelijke datum (facultatieve prenatale rust) van de bevalling, kan nooit overgedragen worden naar de postnatale rust.
  • De werkneemster hervat het werk niet voor haar bevallingsverlof:
    Wanneer de werkneemster het werk voor haar verplichte prenatale rust niet herneemt na haar ziekte, zal de periode van arbeidsongeschiktheid die gelijkloopt met de facultatieve prenatale rust beschouwd worden als moederschapsrust.
    Het verplicht postnataal verlof van 9 weken wordt wel met één week verlengd wanneer de werkneemster wegens ziekte of ongeval gedurende de volledige periode van het prenataal verlof ongeschikt was om te werken.


Bron: nsz