Nieuwe aangifteverplichting voor Frans onroerend goed

Ben je eigenaar van Frans onroerend goed, dan geldt voor jou vanaf 1 januari 2023 een nieuwe aangifteverplichting. Deze nieuwe verplichting valt samen met de afschaffing van de “taxe d'habitation” (vergelijkbaar met de Belgische gemeentebelasting) voor vastgoed dat als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt.

Wie is aangifteplichtig?

Zowel inwoners als niet-inwoners die een gebouwd onroerend goed in Frankrijk bezitten vallen onder de nieuwe aangifteplicht.

De nieuwe meldingsplicht beoogt zowel particulieren als bedrijven, ongeacht je het onroerend goed in onverdeeldheid bezit. In het geval van een gesplitste eigendomsverhouding zal het de vruchtgebruiker zijn die de aangifte moet indienen.

Waarom deze nieuwe aangifteverplichting?

De Franse regering besliste om de “taxe d’habitation” voor de hoofdverblijfplaats af te schaffen per 1 januari 2023.

Nu wil de “Direction générale des finances publiques” (DGFiP) bepalen welke eigenaars nog steeds de “taxe d'habitation” voor tweede woningen, huurwoningen en leegstaande woningen verschuldigd zijn.

Binnen welke termijn en hoe?

De aangifte dient uiterlijk op 30 juni 2023 te gebeuren via de website van de Franse belastingdienst.

Eigenaars die nog geen toegang hebben tot hun persoonlijke online profiel (“Votre Espace Particulier” of “Votre Espace Professionnel” al naargelang je particulier eigenaar bent, dan wel via vennootschap) dienen zelf contact op te nemen met de Franse fiscale administratie

Welke gegevens deel je mee?  

De Franse overheid vraagt de bestemming van jouw onroerend(e) goed(eren) aan te geven in overeenstemming met de situatie op 1 januari 2023.

De eigenaars moeten voor elk van hun panden aangeven in welke hoedanigheid zij deze in gebruik hebben (bvb tweede verblijf voor eigen gebruik, leegstaand pand…) en, wanneer zij deze niet zelf in gebruik hebben, de identiteit van de bewoners en de periode van bewoning vermelden.

Na deze eenmalige opstart-aangifte, zal je enkel nog een nieuwe aangifte moeten indienen bij wijziging van de aangegeven situatie. 

Is er geen wijziging in het gebruik of de bestemming, dan moet er in de volgende jaren geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Sanctie bij niet-naleving?

Bij niet-aangifte, vergissing of onvolledige aangifte kan een vaste boete van € 150 per pand worden opgelegd.

Contacteer gerust Xavier Pattyn xavier.pattyn@bofisc.be indien je bijkomende toelichting of assistentie zou wensen bij deze nieuwe Franse fiscale verplichting.
 
Onroerendgoed