Phishing-berichten! Opgelet!

Opgelet, phishing-berichten over een zogenaamde extra Coronatoeslag voor het groeipakket!

Naast de valse mails van de FOD Financiën omtrent een fictieve teruggave van de personenbelasting worden er nu ook SMS -en WhatsApp-berichten gestuurd voor een zogenaamde extra Coronatoeslag voor het groeipakket.

Mocht je een dergelijk bericht krijgen, open dan zeker de link niet en verwijder het bericht meteen. (voorbeeld zie hieronder)