Teruggave accijnzen

Bent u één van de onderstaande professionele gebruikers van diesel, dan kan u genieten van een teruggave van een deel van de betaalde accijnzen.

Wie is een professionele gebruiker?

 • Vervoer van goederen, voor eigen rekening of rekening van derden, met voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton
 • Vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3
 • Taxiondernemingen

Bovenvermelde gebruikers kunnen genieten van een teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel.

Het te recupereren bedrag van accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment van de aankoop.

Hoe verkrijg ik een teruggave?

 1. Aanvraag vergunning energieproducten en elektriciteit
  Eerst moet de vergunning aangevraagd worden. U vindt hier het registratieformulier en de uitleg hoe het formulier moet ingediend worden.
  Naast het formulier moet u ook het inschrijvingsbewijs van uw voertuig bezorgen.
  Indien u een taxionderneming bent, moet u ook een kopie van uw taxivergunning bijvoegen.
   
 2. Nadat de vergunning is toegekend, kan je een teruggave vragen van de accijnzen. De aanvraag kan per maand ingediend worden.
  - ofwel via de klassieke manier op papier: via word document
  - ofwel via de webapplicatie: Om toegang te krijgen tot de webapplicatie 'PDIE' moet u in het systeem 'rollenbeheer' van FedICT uw gebruikers het profiel 'professionele diesel' toekennen. De rol 'professionele diesel' kan toegekend worden door de toegangsbeheerder binnen een bedrijf.

Per maand verschilt het bedrag van de teruggave. U dient de maand aan te duiden waarvoor u teruggave vraagt, aantal liters aangekocht en de leverancier van de brandstof.

Indien u hierover meer informatie wil, mag u ons altijd contacteren.