Is uw e-Box Enterprise al geactiveerd?

Wat of wie is "e-box enterprise"?

Ook bij de overheid is de digitalisatie in een stroomversnelling geraakt en wenst men op termijn enkel nog digitaal te communiceren. Daarom werd de “e-Box Enterprise” gecreëerd. e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

De lijst van overheidsinstellingen die berichten en documenten sturen groeit snel aan en recentelijk vervoegde ook de Nationale Bank de applicatie. Via deze link kan je de lijst raadplegen van de overheidsinstanties die op vandaag via e-Box Enterprise communiceren.

Mis de communicatie met de overheid niet...

Meer en meer documenten van de overheid zal je dus enkel nog digitaal ontvangen. Is je e-Box Enterprise nog niet geactiveerd, dan riskeer je dus belangrijke communicatie met de overheid te missen, simpelweg omdat je niet (meer) op de hoogte wordt gebracht van die communicatie per post.

... en registreer snel je onderneming

Wil je geen aanslagbiljetten, (digitale) aangetekende brieven, attesten en rappels van de overheid missen, dan moet je dringend je toegang tot je e-Box Enterprise activeren.

De activatie gebeurt via https://www.eboxenterprise.be/nl/index.html. Die activatie kan enkel door een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming zelf.

In het activatie-proces word je gevraagd een “hoofdtoegangsbeheerder (HTB)” aan te stellen via het CSAM-portaal. Hier dien je het e-mail adres (en telefoonnummer) te bevestigen waarop de e-Box Enterprise tool je kan verwittigen dat er correspondentie over jouw onderneming is verstuurd.

Zo zal je via die weg op de hoogte gebracht worden dat er bijvoorbeeld nieuwe documenten te raadplegen vallen via MyMinfin.

btw-REKENING-COURANT UITTREKSEL: ENKEL NOG DIGITAAL VIA MYMINFIN

De btw-administratie bevestigde op 01.04.2022 dat de driemaandelijkse overzichten van de btw-rekening-courant niet langer per post zullen worden verstuurd en enkel nog via MyMinfin zullen kunnen worden geraadpleegd.

NATIONALE BANK VAN BELGIË: DE BEVESTIGING VAN NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING ENKEL NOG VIA E-BOX ENTERPRISE

Sinds 04.04.2022 verstuurt de Nationale Bank van België niet langer de bevestiging van de neerlegging van de jaarrekening per brief en communiceert enkel nog via e-Box Enterprise.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij Xavier Pattyn: xavier.pattyn@bofisc.be